W 1923 r. Kazimierz Sosnowski wystąpił z inicjatywą usystematyzowania i uporządkowania istniejącej wówczas sieci szlaków oraz utworzenia Głównego Szlaku Beskidzkiego (GSB). Główny Szlak Zachodniobeskidzki ciągnący się od Cieszyna do Krynicy zaprojektował Kazimierz Sosnowski. Wyznakowano go w latach 1924-29. Odcinek Wschodniobeskidzki zaprojektowany przez Mieczysława Orłowicza – w 1935 r. Prace nad szlakiem zakończono w latach 1931-35. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 r., cały szlak beskidzki od Cieszyna do Kut nad Czeremoszem w G. Czywczyńskich nazwano „Szlakiem Karpackim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".

Po II wojnie światowej część „bieszczadzka” została wyznakowana latem 1954 r. ponoć z siekierą w ręku na terenie Bieszczadów od Komańczy na Halicz (1333 m) przez Władysława Krygowskiego i Edwarda Moskałę; w 1975 r. został przedłużony do Rozsypańca (1273 m), a w 1984 r. przedłużony do Wołosatego. Przebieg Głównego Szlaku Zachodniobeskidzkiego ulegał w miarę upływu czasu niewielkim tylko korektom.

W roku 1973 w stulecie polskiej turystyki KTG ZG PTTK nadało niektórym szlakom imiona wybitnych działaczy turystyki i krajoznawstwa. Główny Szlak Beskidzki został nazwany imieniem Kazimierza Sosnowskiego w uznaniu jego zasług dla poznania i udostępnienia Beskidów Zachodnich.

Warto zauważyć, że GSB przebiega prawie przez wszystkie najwyższe szczyty poszczególnych Beskidów m. in. przez najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich będący jednocześnie najwyższym szczytem polskiej części Beskidów czyli Babią Górę – Diablak (1725 m). Szlak liczy 519 km długości, przebiega przez Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz Bieszczady.

Odznaka 1. PTTK O/Dąbrowa Górnicza prowadził będzie wycieczki umożliwiając zdobycie odznaki „Śladami Kazimierza Sosnowskiego – Główny Szlak Beskidzki”. Odznakę można zdobywać wraz z PTTK O/Dąbrowa Górnicza lub indywidualnie.

 2. Teren działalności to: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz Bieszczady.

 3. Celem głównym jest:

  • przejście w całości głównego szlaku beskidzkiego,

  • poznanie najpiękniejszych pasm Beskidów,

  • poznanie historii turystyki,

  • zapoznanie się z topografią i orientacją w terenie,

  • zdobycie odznaki i certyfikatu.

 4. Zdobywać odznakę może każdy kto kocha góry i lubi wędrówki szlakami górskimi bez względu na wiek.

 5. Opis znaczka:

  • w górnej części znajduje się strzałka (kształt znakowania szlaku) z napisem „ŚLADAMI K. SOSNOWSKIEGO”, pod spodem znajduje się napis „GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI”,

  • w części dolnej umieszczony jest wizerunek popiersia K. Sosnowskiego wraz z napisem „PTTK, KTG DĄBROWA GÓRNICZA”,

  • w części środkowej znajduje się koło z napisem „Ustroń – Wołosate” (miejscowości, w których zaczyna się i kończy główny szlak beskidzki) wraz z górami, po bokach znajdują się atrybuty przyrody.

 6. Zasady zdobywania odznaki „Śladami Kazimierza Sosnowskiego – Główny Szlak Beskidzki ”. Po przejściu każdego etapu uczestnik wpisuje do książeczki (wzór na końcu regulaminu) numer etapu, trasę, ilość punktów oraz potwierdzenia.

 7. Wykaz punktów poszczególnych etapach przedstawia poniższa tabela.

Część etapu

Punkty

Część I Ustroń – Krościenko

za I etap – Beskid śląski

10

za II etap – Beskid śląski

48

za III etap – Beskid Żywiecki

30

za IV etap – Beskid Żywiecki

28

za V etap – Beskid Żywiecki

26

za VI etap – Gorce

61

suma punktów za I część

203

Część II Krościenko – Komańcza

za I etap – Beskid Sądecki

59

za II etap – Beskid Niski

143

suma punktów za II część

202

Część III Komańcza – Wołosate

za I etap – Bieszczady

95

suma punktów za III część

95

 1. Punkty do Odznaki „Śladami Kazimierza Sosnowskiego – Główny Szlak Beskidzki” należy zdobywać w kolejności chronologicznej wg wykazu tras (wykaz tras w pliku pdf). Nie można punktów zdobywać wybiórczo. Punkty do odznaki należy wpisywać do wcześniej przygotowanej książeczki wg podanego wzoru.

 2. Za przejście w całości jednej z trzech części uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzającym przejście górskie na danej części głównego szlaku beskidzkiego nadany przez KTG PTTK O/Dąbrowa Górnicza.

 3. Za przejście trzech części czyli całego głównego szlaku beskidzkiego i uzyskaniu 500 punktów uczestnik otrzymuje odznakę okolicznościową, którą można będzie nabyć odpłatnie w Oddziale PTTK Dąbrowa Górnicza.

 4. Każdy uczestnik starający się o certyfikat lub odznakę musi przedstawić udokumentowaną książeczkę przebytej trasy wraz z pieczątkami początku trasy i końca wg załączonego wzoru przy regulaminie (sklepy, schroniska, inne obiekty, zdjęcia z charakterystycznych punktów znajdujących się na trasie).

 5. Odznaka „Śladami Kazimierza Sosnowskiego – Główny Szlak Beskidzki” jest ustanowiona przez KTG przy O/PTTK w Dąbrowie Górniczej. Odznakę można zakupić po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, które zostaną zweryfikowane w O/PTTK w Dąbrowie Górniczej.

 6. Po uzyskaniu punktów wymaganych na odznakę, punkty weryfikuje i przyznaje możliwość nabycia Komisja Turystyki Górskiej O/PTTK w Dąbrowie Górniczej, ul. Karola Adamieckiego 13/1, 41- 300 Dąbrowa Górnicza, tel. (0-32) 262-01-20.

 7. Zweryfikowana książeczka przez KTG O/PTTK Dąbrowa Górnicza jest jednocześnie legitymacją, która uprawnia do nabycia i noszenia powyższej odznaki.

 8. Wątpliwości wynikające z interpretacji wyżej wymienionego regulaminu rozstrzyga KTG O/PTTK Dąbrowa Górnicza.

 9. Pomysłodawcy i autorzy regulaminu powyższej odznaki:
  Dorota Gdesz – projekt odznaki,
  Grzegorz Gdesz – korekta, składnia i nadzór,
  Mariusz Miśkiewicz – opracowanie tekstowe.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Dąbrowie Górniczej
ul. Karola Adamieckiego 13/1
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 262-01-20
http://dabrowa-gornicza.pttk.pl
e-mail: poczta@dabrowa-gornicza.pttk.pl