Odznaka   Odznaka   OdznakaZarząd Główny PTTK ogłosił rok 2007 Rokiem Szlaków Pieszych PTTK. Z tej okazji, celem upamiętnienia średniowiecznej tradycji pielgrzymowania do Sanktuarium Świętego Jakuba w Santiago di Compostella, jako formy uprawiania turystyki, Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach ustanowił odznakę „Drogami Świętego Jakuba”.

1.   Celem odznaki jest przybliżenie postaci Świętego Jakuba Apostoła, tradycji pielgrzymowania do sanktuarium w Santiago di Compostella oraz włączenie się w popularyzację europejskich szlaków kulturowych.

2.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty i przedstawia muszlę na tle krzyża, jako symbole średniowiecznego pielgrzymowania do Sanktuarium Świętego Jakuba w Santiago di Compostella. Można ją zdobywać w kolejności stopni, na terenie całej Polski, niezależnie od wieku.

3.   Podstawą zdobycia każdego stopnia odznaki jest zwiedzenie określonej ilości obiektów i udział w imprezach zgodnie z regulaminem. Na jego potrzeby wprowadza się następujący podział:

a)   Grupa I – zabytkowe kościoły p.w. Św. Jakuba,

b)   Grupa II – pozostałe kościoły p.w. Św. Jakuba, kapliczki i figury przydrożne,

c)   Grupa III – wizerunki Św. Jakuba (płaskorzeźby, obrazy),

d)   Grupa IV – inne obiekty (np. źródełka, głazy) i imprezy (odpusty, jarmarki, rajdy, odczyty, wystawy).

4.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 miejsc z co najmniej dwóch grup tematycznych (w tym minimum 5 z gr. I) lub przebycie odcinka szlaku Św. Jakuba o długości minimum 50 km.

5.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 15 miejsc z co najmniej dwóch grup tematycznych (w tym min. 8 z gr. I). Zwiedzanie obiektów z grup II-IV można zastąpić przebyciem kolejnych 50 km szlakiem Św. Jakuba.

6.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 20 miejsc z czterech grup tematycznych (w tym minimum 10 z gr. I oraz obowiązkowo katedrę Św. Jakuba w Olsztynie i kościół Św. Jakuba w Toruniu, jeżeli nie były zwiedzone podczas zdobywania niższych stopni odznaki) oraz przebycie odcinków Drogi Świętego Jakuba na terenie Polski o łącznej długości co najmniej 20 km.

7.   Odznakę można zdobywać równocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

8.   Potwierdzenia w postaci opisów, pieczęci, fotografii lub potwierdzeń dokonanych przez członków kadry programowej PTTK należy zbierać w samodzielnie wykonanej kronice lub książeczce odznaki turystyki kwalifikowanej.

9.   Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Szamotułach i upoważnione przez niego referaty na terenie kraju. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

10. Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Szamotułach.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl