Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Celem zachęcenia turystów do poznawania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej potocznie Jurą, jej walorów krajoznawczych i rekreacyjnych, ustanawia się Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Jury”, zwaną dalej Odznaką.

§ 2

Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty. Zdobywanie odbywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć nie więcej niż jeden stopień z wyjątkiem stopnia popularnego i brązowego. Minimalny wiek zdobywającego odznakę od stopnia brązowego wzwyż wynosi 7 lat.

§ 3

Każdy ze stopni wymaga uzyskania w wycieczkach po Jurze w dyscyplinie pieszej, narciarskiej i kolarskiej:

Warunkiem dodatkowym jest zwiedzenie miejsc (miejscowości) określonych w załączniku w następującej minimalnej ilości:

W pozostałych dyscyplinach turystyki (np. turystyka motorowa) obowiązuje zwiedzenie następującej ilości miejscowości (miejsc) obiektów z wymienionych w załączniku:

Trasy wycieczek i miejscowości nie mogą powtarzać się w kolejnych stopniach.

Jeden stopień odznaki może być zdobywany tylko w jednej dyscyplinie turystyki, dopuszcza się tylko łączenie pieszej z narciarską.

§ 4

Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzenia miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach ww. odznak (OTP, KOT, NON), kronikach lub każdy inny sposób, co stanowi podstawę do weryfikacji i przyznania odznaki.

§ 5

Weryfikację Odznak prowadzą Oddziały PTTK: Regionalny w Częstochowie, Krakowski w Krakowie, w Olkuszu i Zawierciu, które jednocześnie posiadają prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Inne oddziały PTTK mogą uzyskać prawo weryfikacji Odznak po uzgodnieniu z Oddziałem Krakowskim w Krakowie.

§ 6

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.1998 r. Równocześnie tracą moc poprzednie wersje regulaminu OMJ. Odznakę można nabyć na podstawie weryfikacji w wymienionych w § 5 Oddziałach PTTK.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI (MIEJSC, OBIEKTÓW):

 1. Alwernia
 2. Babice (zamek Lipowiec)
 3. Balice
 4. Bobolice
 5. Bolechowice
 6. Bydlin
 7. Bzów
 8. Chechło
 9. Choroń
 10. Cianowice
 11. Czerna (klasztor)
 12. Czernichów
 13. Dłużec
 14. Dolina Będkowska
 15. Dolina Bolechowska (rezerwat)
 16. Dolina Dłubni (*)
 17. Dolina Eliaszówki (rezerwat)
 18. Dolina Kluczwody (rezerwat)
 19. Dolina Kobylańska
 20. Dolina Mnikowska (rezerwat)
 21. Dolina Racławki (rezerwat)
 22. Dolina Rudna-Wrzosy
 23. Dolina Szklarki (rezerwat)
 24. Dulowa
 25. Giebło
 26. Giebułtów
 27. Glanów
 28. Golczowice
 29. Gołczewy
 30. Gorenice
 31. Góra Chełm
 32. Góra Zborów
 33. Grodzisko k/Ojcowa
 34. Imbramowice
 35. Iwanowice
 36. Janów
 37. Januszkowa Góra
 38. Jaroszowiec
 39. Jaskinia Nietoperzowa
 1. Jaskinia Wierzchowska Górna
 2. Jerzmanowice
 3. Kajasówka (rezerwat)
 4. Karniowice
 5. Klucze
 6. Korzkiew
 7. Kostkowice
 8. Kraków-Bronowice Małe
 9. Kraków-Tyniec
 10. Kroczyce
 11. Kromołów
 12. Krzeszowice
 13. Lipowiec
 14. Łutowiec
 15. Minoga
 16. Mirów
 17. Młoszowa
 18. Modlnica
 19. Morawica
 20. Morsko (zamek)
 21. Mrzygłód
 22. Mstów
 23. Niegoszowice
 24. Niegowa
 25. Niegowonice
 26. Ogrodzieniec
 27. Ojców
 28. Olkusz
 29. Olsztyn
 30. Ostrężnik
 31. Paczółtowice
 32. Piekary
 33. Pieskowa Skała
 34. Pilica
 35. Pisary
 36. Płaza
 37. Płoki
 38. Podlesice
 39. Podzamcze Ogrodzienieckie
 1. Poręba Dzierżna
 2. Poręba Żegoty
 3. Potok Złoty
 4. Pustynia Błędowska
 5. Puszcza Dulowska
 6. Przewodziszowice
 7. Przybynów
 8. Rabsztyn
 9. Racławice
 10. Rodaki
 11. Rokitno Szlacheckie
 12. Ruska Góra
 13. Rudawa
 14. Rudno (zamek Tenczyn)
 15. Rybna
 16. Ryczów
 17. Rzędkowice
 18. Sanka
 19. Siedlec
 20. Skała
 21. Skarżyce
 22. Smoleń
 23. Sokole Góry
 24. Suliszowice
 25. Strzegowa
 26. Tenczynek
 27. Trzebniów
 28. Tyniec
 29. Udórz
 30. Wygiełzów (skansen)
 31. Wierbka
 32. Włodowice
 33. Wolbrom
 34. Wysocice
 35. Zimny Dół (rezerwat)
 36. Zrębice
 37. Żarki


(*) – odcinek między Glanowem a Imbramowicami


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie
al. Najświętszej Maryi Panny 39/41,
42-217 Częstochowa
tel. (34) 324-21-20
fax (34) 360-60-55
mobile: (+48) 604 135 176
e-mail: pttkregczwa@op.pl

Oddział Krakowski PTTK
im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Mikołaja Zyblikiewicza 2b,
31-033 Kraków
tel. (12) 422-20-94; fax 422-37-23
http://www.krakow.pttk.pl
e-mail: biuro@krakow.pttk.pl

Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Olkuszu
Rynek 20, 32-300 Olkusz
tel./fax (32) 643-42-27
mobile: (+48) 502 263 008
http://www.pttkolkusz.pl
e-mail: info@pttk.olkusz.pl

Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu
ul. gen. Władysława Sikorskiego 6
42-400 Zawiercie
tel./fax (32) 672-18-41
http://www.zawiercie.pttk.pl
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl