Z okazji przypadającej w 2006 r. dwusetnej rocznicy pobytu Cesarza Napoleona na Ziemiach Polskich i zwycięskiego powstania wielkopolskiego, mając na względzie szczególny sentyment Polaków do osoby Cesarza Francuzów i towarzyszącej mu legendy napoleońskiej, związanej z nadzieją na odzyskanie u jego boku utraconej w wyniku zaborów niepodległości, Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach ustanawia Okolicznościową Odznakę „Szlakiem Napoleona i jego żołnierzy”.

1.   Celem odznaki jest popularyzacja miejsc związanych z pobytem cesarza Napoleona na ziemiach polskich oraz miejsc związanych z jego polskimi podkomendnymi, a także wiedzy o związanych z tym okresem dziejów naszej Ojczyzny faktach historycznych.

2.   Odznaka jest trzystopniowa (brązowa, srebrna i złota). Można ją zdobywać w latach 2006-2015, w kolejności stopni, niezależnie od wieku osoby zdobywającej. W ciągu jednego roku można zdobyć maksymalnie jeden stopień odznaki.

3.   Warunkiem zdobycia każdego stopnia odznaki jest:

a)   grupa I – odwiedzenie miejscowości i obiektów związanych z pobytem cesarza Napoleona,

b)   grupa II – odwiedzenie miejscowości i obiektów związanych z polskimi podkomendnymi cesarza Napoleona,

c)   grupa III – zwiedzenie miejsc i obiektów związanych z walkami toczonymi przez wojska napoleońskie na ziemiach polskich,

d)   grupa IV – odwiedzenie muzeów, pomników, mogił, a także ekspozycji związanych z wydarzeniami epoki napoleońskiej na ziemiach polskich oraz postaciami polskich podkomendnych Napoleona,

e)   grupa V – udział w imprezach nawiązujących do rocznicy wydarzeń epoki napoleońskiej oraz postaci polskich podkomendnych Napoleona (rajdy, inscenizacje, wycieczki, odczyty, wystawy itp.), przebycie szlaków turystycznych noszących nazwy związane z tradycją napoleońską.

4.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 obiektów zgodnie z tabelą wymagań w pkt. 7 regulaminu, położonych w co najmniej 3 miejscowościach,

5.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 20 obiektów zgodnie z tabelą wymagań w pkt. 7 regulaminu, położonych w co najmniej 6 miejscowościach.

6.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie dalszych 30 obiektów zgodnie z tabelą wymagań w pkt. 7 regulaminu, położonych w co najmniej 10 miejscowościach, na terenie trzech województw.

7.   Minimalna liczba wymagań do spełnienia:

Grupa

Stopień

Brązowy

Srebrny

Złoty

Grupa I

1

2

3

Grupa II

1

2

3

Grupa III

1

1

Grupa IV

1

2

3

Grupa V

1

2

Ogółem wymaganych obiektów

10

20

30

8.   Obiekt zaliczony do jednej grupy nie może być ujęty ponownie przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki. Ograniczenie to nie dotyczy udziału w imprezach nawiązujących tematycznie do okresu napoleońskiego lub postaci historycznych z tamtych czasów.

9.   Przebycie szlaku turystycznego noszącego imię postaci historycznej lub wydarzeń związanych z czasami napoleońskimi na ziemiach polskich lub Legendą Napoleońską jest równoważne spełnieniu 1 normy pod warunkiem pokonania pieszo min. 5 km odcinka szlaku lub rowerem min. 10 km odcinka szlaku.

10. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych. Odznaka w stopniu złotym może być nadawana honorowo osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.

11. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Szamotułach i upoważnione przez niego referaty na terenie kraju. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

12. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Szamotułach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI