OTK Województwa Bielskiego - brązowa OTK Województwa Bielskiego - srebrna OTK Województwa Bielskiego - złota1.     Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

2.     Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 12 roku życia.

3.     Odznakę każdego stopnia można zdobywać w ciągu 3 lat.

4.     Województwo podzielone jest na trzy rejony. Odznakę poszczególnych stopni zdobywa się na terenie jednego z trzech rejonów:

·        Rejon zachodni obejmuje obszar między granicą państwa od zachodu, granicą województwa od północy a potokami: Raczą, Rycerką, rzekami: Sołą, Wisłą, Przemszą od wschodu.

·       Rejon środkowy obejmuje obszar między potokami: Raczą, Rycerką, rzekami: Sołą, Wisłą, Przemszą od zachodu, granicą województwa od północy, granicą państwa i granicą województwa od południa a Przeł. Krowiarki, drogą przez Policzne, Widły, szlakami turystycznymi: czerwonym: Zawoja Centrum – Magurka, czarnym: Magurka – Dolina Zasepnicy – Sucha Beskidzka, rzeką Skawą od wschodu.

·       Rejon wschodni obejmuje pozostały obszar województwa.

5.     Celem uzyskania odznaki każdego stopnia należy w poszczególnych rejonach województwa:

a.    przejść wszystkie szlaki nizinne i co najmniej 5 szlaków górskich,

b.    odwiedzić co najmniej 4 obiekty noclegowe PTTK (bacówki, schroniska, Domy Wycieczkowe) i jedno stałe schronisko młodzieżowe,

c.     zwiedzić co najmniej:

·       2 rezerwaty,

·       5 pomników przyrody,

·       5 zabytków architektury,

·       2 muzea,

·       2 izby regionalne,

·       2 miejsca martyrologii,

d.    poznać folklor i sztukę ludową,

e.    zaobserwować ewentualnie inne ciekawe obiekty krajoznawcze.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
43-300 Bielsko Biała
ul. Wzgórze 9
tel. (0-33) 812-24-00
http://bielsko.pttk.pl
e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI