Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w 2008 roku przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 3. Odznaka posiada pięć stopni:

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • duży.

 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby znajdujących się w Polsce obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, których wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

Stopień odznaki

Liczba
obiektów

popularny

1

brązowy

3

srebrny

5

złoty

7

duży

7

 1. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

 2. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania. Nowe obiekty mogą być zaliczone do zdobywania odznaki nawet jeśli zostały odwiedzone przed umieszczeniem ich na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 3. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko zdobywającego oraz kontakt (telefon lub e-mail), nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.

 3. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1).

 2. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.

 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 4. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 18 stycznia 2019 roku uchwałą nr 48/XIX/2019. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

Załącznik
do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Wykaz obiektów:

 1. Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie.

 2. Kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce.

 3. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 4. Puszcza Białowieska (Białowieski Park Narodowy).

 5. Stare Miasto w Warszawie.

 6. Stare Miasto w Zamościu.

 7. Średniowieczny zespół miejski Torunia.

 8. Zamek Krzyżacki w Malborku.

 9. Zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 10. Kościół Pokoju pw. św. Ducha w Jaworze.

 11. Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.

 12. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej.

 13. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem.

 14. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim.

 15. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie.

 16. Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej.

 17. Kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej.

 18. Park Mużakowski w Łęknicy.

 19. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu.

 20. Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku.

 21. Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach.

 22. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu.

 23. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych.

 24. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu.

 25. Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu.

 26. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Smolniku.

 27. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku.

 28. Kopalnia soli w Bochni.

 29. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

 30. Pradziejowe kopalnie krzemienia w Krzemionkach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
adres korespondencyjny:
skr. poczt. 31, 00-001 Warszawa 1
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl