Odznaka 1. W związku z ustanowieniem przez ONZ roku 2002 „Międzynarodowym Rokiem Gór” Oddział PTTK w Bochni ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania odznaki „Korona Polskich Beskidów”, zwanej dalej odznaką.

 2. Odznakę zdobywa się przez odbycie pieszych lub rowerowych wycieczek w polskich Beskidach i zdobycie najwyższego w każdej z 10. grup górskich szczytów (wg załączonego wykazu). Wycieczki można odbywać indywidualnie lub uczestnicząc w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni i inne instytucje (np. szkoły, organizacje młodzieżowe, zakłady pracy, inne organizacje turystyczne).

 3. Odznakę można zdobywać w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od daty odbycia pierwszej wycieczki.

 4. Turysta pragnący zdobyć odznakę winien prowadzić w dowolnej formie „Dzienniczek wycieczek”, w którym będzie zbierał potwierdzenia odbycia wycieczek. Potwierdzeniem odbycia wycieczek winna być pieczątka schroniska lub dowolnej instytucji zawierająca nazwę miejscowości położonej w pobliżu szczytu – celu wycieczki, podpis przodownika turystyki górskiej albo przewodnika uczestniczącego w wycieczce.

 5. Dzienniczek wycieczek może dodatkowo zawierać np. opisy wycieczek (wraz z fotografiami, rysunkami lub widokówkami), własne refleksje z odbytych wycieczek itp. Najciekawsze i najbardziej pomysłowe dzienniczki będą corocznie nagradzane.

 6. Na stronie tytułowej dzienniczka winno być umieszczone nazwisko i imię turysty oraz jego adres. Po spełnieniu wymogów na końcu dzienniczka należy dokonać zestawienia zbiorczego wszystkich wycieczek, które winno zawierać:

  • nazwę grupy górskiej,

  • nazwę najwyższego w tej grupie szczytu,

  • datę odbycia wycieczki,

  • numer strony w dzienniczku, na której znajduje się potwierdzenie odbycia wycieczki.

 7. Dzienniczek wycieczek należy złożyć do weryfikacji w Biurze Oddziału PTTK w Bochni przy ulicy Bernardyńskiej 10.

 1. W roku 2002 wyjątkowo dopuszcza się możliwość uznania za spełnienie wymogów zdobycia szczytów (jednak nie więcej niż 3), jeśli szczyty te zostały zdobyte w poprzednich sezonach turystycznych. Fakt odbycia takiej wycieczki należy udokumentować odpowiednim potwierdzeniem w książeczce GOT, a w zestawieniu zbiorczym w dzienniczku należy podać numer strony gdzie takie potwierdzenie się znajduje. Dzienniczek należy złożyć do weryfikacji w Biurze Oddziału PTTK w Bochni przy ulicy Bernardyńskiej 10 w terminie do 31.12.2002 r.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Bochni.

WYKAZ SZCZYTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD
„KORONY POLSKICH BESKIDÓW”

Grupa górska

Najwyższy szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

Beskid Śląski

Skrzyczne

1257

Beskid Mały

Czupel

933

Beskid Żywiecki

Babia Góra

1725

Beskid Makowski

Lubomir

904

Beskid Wyspowy

Mogielica

1170

Gorce

Turbacz

1310

Beskid Sądecki

Radziejowa

1262

Pieniny

Wysoka

1150

Beskid Niski

Lackowa

997

Bieszczady

Tarnica

1346Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Bochni
ul. Bernardyńska 10
32-700 Bochnia
tel./fax (0-14) 612-27-62
http://bochnia.pttk.pl
e-mail: poczta@bochnia.pttk.pl