Pamiątkowa Odznaka PTTK ''100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918-2018''  1. Pamiątkowa Odznaka „100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918-2018”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona i jest nadawana przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

  2. Celem odznaki jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

  3. Odznaka nie posiada stopni.

  4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

  5. Zachęca się turystów górskich do odwiedzenia w 2018 roku miejsc związanych z walkami o niepodległość w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 położonych w Karpatach, np. Przełęcz nad Chyszówkami (marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego) w Beskidzie Wyspowym, Łowczówek na Pogórzu Rożnowskim, w okolicach Limanowej i Gorlic, Przełęcz Legionów (Wielkie Rogodze) w Gorganach itp.

  6. Dystrybutorem odznaki jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (ul. Jagiellońska 6; 31-010 Kraków, tel. 12 422 28 40, wew. 10).

  7. Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo nadania odznaki, z pominięciem postanowienia zapisanego w pkt. 4 niniejszego regulaminu, na podstawie odrębnych uchwał.

  8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

  9. Niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK nr 63/XIX/2017, wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków
tel. (12) 422-28-40, wew. 10
http://www.cotg.pttk.pl
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl