Odznaka   Odznaka   OdznakaWędrując po Dolnym Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce, niejednokrotnie przejeżdżamy lub przechodzimy obok niewidocznych świadków minionych wieków, niedostrzegalnych zabytków dawnego prawa lub ich pozostałości. Do tych zabytków zaliczamy: krzyże i kapliczki pokutne, pręgierze, szubienice, wieże głodowe i stoły kamienne. Krzyże i kapliczki pokutne wymienione zostały w regulaminie odznaki „Krzyże Pokutne w Polsce” natomiast pozostałe zabytki dawnego prawa prezentuje niniejszy regulamin odznaki.

Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 1. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zabytkami dawnego prawa na Ziemiach Polskich.

 2. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

Stopień
Odznaki

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Brązowy

3

2

1

1

Srebrny

5

4

1

1

Złoty

10

5

1

1

 1. Do grupy I zaliczamy: pręgierze.

 2. Do grupy II zaliczamy: szubienice.

 3. Do grupy III zaliczamy: wieże (lochy) głodowe.

 4. Do grupy IV zaliczamy: stoły sądowe.

 5. W regulaminie pominięto krzyże i kapliczki pokutne, które są przedmiotem regulaminu odznaki „Krzyże Pokutne w Polsce”.

 6. Będą również honorowane zabytki dawnego prawa, które nie są wymienione w Załączniku od regulaminu, pod warunkiem, że będą szczegółowo opisane włącznie z ich lokalizacją.

 7. Zabytki raz zwiedzone, nie mogą się powtarzać w innych stopniach odznaki.

 8. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest nieograniczony.

 9. Potwierdzenia terenowe w postaci: pieczęci, stempla okolicznościowego, zdjęcia osoby ubiegającej się o odznakę na tle obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kroniki Odznaki.

 10. Tłustym – pogrubionym drukiem, wymieniono obiekty istniejące.

 11. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 12. Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 13. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM – 6.

 14. Zweryfikowana Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztowa za pobraniem.

 15. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 16. Tłustym drukiem opisano obiekty istniejące.

 17. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 18. Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

 19. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 24.09.2010 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl