W 1997 roku upływa 100 lat od pierwszej Imprezy na Orientację. W związku z tym jubileuszem, Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, na wniosek Klubu InO „SKRÓTY”, ustanawia okolicznościową odznakę – „100 lat InO”. Honorowy patronat nad odznaką objęła Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK.

Celem odznaki jest szersze rozpropagowanie tej dyscypliny turystyki na terenie Polski.

1.   Odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy Imprez na Orientację niezależnie od kategorii w jakiej startują.

2.   Odznaka jest czterostopniowa (brązowa, srebrna, złota i honorowa), bez konieczności zachowania hierarchii w ich zdobywaniu (nie dotyczy stopnia honorowego).

3.   Odznakę można zdobywać we wszystkich kategoriach InO (szkoleniowe, biegowe, piesze, rowerowe, jaskiniowe, itp.).

4.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu:

·    brązowym – 20 pkt. do Odznaki Imprez na Orientację

·    srebrnym – 50 pkt. do Odznaki Imprez na Orientację

·    złotym – 100 pkt. do Odznaki Imprez na Orientację

·    honorowym – nadawana wyłącznie na wniosek macierzystego Klubu/Komisji lub 10 przodowników InO, np. pełniących funkcje kierownicze przy organizacji InO rangi minimum ogólnopolskiej, itp.

(aby zdobyć np. stopień brązowy i złoty należy uzyskać 20 pkt. + 100 pkt. = 120 pkt.)

5.   Odznakę można zdobywać wyłącznie w 1997 i 1998 r.

6.   Punkty zaliczone przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do Odznaki Imprez na Orientację dowolnego stopnia.

7.   Weryfikacji odznaki w terminie od września 1997 do stycznia 1999 dokonuje Kapituła Odznaki, działająca przy Klubie „SKRÓTY” w Radomiu. Weryfikację można również uzyskać na Imprezach Pucharu Polski, zaś przy weryfikacji korespondencyjnej należy przesłać kopertę zwrotną ofrankowaną wg obowiązujących opłat pocztowych na list polecony oraz ksero wpłaty 5,00 zł. na konto: PKO S.A. O/RADOM Nr 12401739-30000705-2700-401112, adres: ul. Traugutta 46, 26-600 Radom, tel. (0-48) 362-25-26, z dopiskiem „100 lat InO”.

8.   Odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym można nabyć po weryfikacji w Biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu lub na Imprezach PP i MP w cenie 5,00 zł. Odznaka honorowa jest bezpłatna.

9.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub InO „SKRÓTY”
Oddział PTTK w Radomiu
ul. Romualda Traugutta 46/48
26-600 Radom
tel./fax (0-48) 362-25-26


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI