Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Bartoszycka Odznaka Turystyczna
1982
O/PTTK Bartoszyce

2.

OK „Kraina Wielkich Jezior Mazurskich”
1990 (?)
O/Wojskowy PTTK w Giżycku

3.

OK „Krutynia”
?
?

4.

OT „Miłośnik Giżycka”
2013
Oddział PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku

5.

ROK „Miłośnik Elbląskiej Bażantarni”
?
O/PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

6.

ROK „Miłośnik Krainy Kanału Elbląskiego”
2010
O/PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

7.

ROK „Miłośnik Ziemi Elbląskiej”
1985
O/PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

8.

ROK PTTK „Twierdza Boyen”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

9.

ROK PTTK „Twierdza Czarci Ostrów”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

10.

ROTK „Warmia i Mazury – Ziemia Serdecznie Znajoma”
1981
RPK PTTK Olsztyn – O/Warmińsko-Mazurski