OIRPDP   OIRPDP   OIRPDP   OIRPDP1.   Odznaka PTTK Indywidualny Rajd Pieszy Dookoła Polski zwana dalej OIRPDP jest ustanowiona i przyznawana przez Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej PTTK w Otwocku w celu zmobilizowania turystów pieszych i górskich do nie lada jakiego wyczynu.

2.   Trasa OIRPDP przebiega wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.   OIRPDP może zdobywać każdy kto ukończył 10 rok życia (na terenach nizinnych), a 12 rok życia (w terenie górskim) i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

4.   OIRPDP ma cztery stopnie – każdy z nich to inny odcinek granicy RP:

·    Odc. I Południowy (kolor emalii zielony) – końcami tego odcinka mogą być:

–    na wschodzie: Ustrzyki Górne, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Sanok, Bircza, Przemyśl.

–    na zachodzie: Świeradów Zdrój, Czernica Zdrój, Leśna, Gryfów Śląski, Lubań.

·    Odc. II Zachodni (kolor emalii czarny) – końcami tego odcinka mogą być:

–    na południu: Świeradów Zdrój, Czernica Zdrój, Leśna, Gryfów Śląski, Lubań.

–    na północy: Szczecin, Goleniów, Kamień Pomorski, Świnoujście, Międzyzdroje.

·    Odc. III Północny (kolor emalii niebieski) – końcami tego odcinka mogą być:

–    na zachodzie: Szczecin, Goleniów, Kamień Pomorski, Świnoujście, Międzyzdroje.

–    na wschodzie: Augustów, Suwałki.

·    Odc. IV Wschodni (kolor emalii czerwony) – końcami tego odcinka mogą być:

–    na północy: Augustów, Suwałki.

–    na południu: Ustrzyki Górne, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Sanok, Bircza, Przemyśl.

5.   Trasa między punktami końcowymi dowolna.

6.   Korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji zabronione.

7.   Punkty końcowe każdego odcinka muszą być punktami końcowymi odcinka sąsiedniego.

8.   Kolejność zaliczania poszczególnych odcinków dowolna, a czas nieograniczony.

9.   Każdy odcinek można dzielić na 6 etapów (np. 1 w roku) natomiast każdy etap musi być ciągłą nieprzerwaną wędrówką.

10. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków i etapów dowolny.

11. Zalicza się przejścia poszczególnych etapów czy odcinków w latach ubiegłych, pod warunkiem przedłożenia książeczki OTP lub GOT potwierdzonych w terenie w sposób nie budzący zastrzeżeń co do przejścia danej trasy. To samo dotyczy wycieczek bieżących.

12. Weryfikacja i przyznawanie OIRPDP (po przejściu minimum jednego odcinka), odbywa się raz w roku, w miesiącu grudniu. OIRPDP weryfikuje Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyczno-Krajoznawczych Oddziału PTTK w Otwocku.
Adres: PTTK Oddział im. Michała E. Andriollego w Otwocku, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock, tel./fax (0-22) 779-39-33, tel. (0-22) 719-43-39.

13. Regulamin OIRPDP został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku w 1986 r. na wniosek Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej kol. Z. Wilińskiego.
Niniejszy Regulamin został znowelizowany we wrześniu 1998 r. i wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.
Osoby które rozpoczęły zdobywanie OIRPDP według starego regulaminu mają prawo wyboru zasad na jakich chcą ją zdobywać.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Michała Elwiro Andriollego
ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock
tel./fax (0-22) 779-39-33, 719-43-39
http://otwock.pttk.pl
e-mail: poczta@otwock.pttk.pl