JO ''60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK''   JO ''60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK'' - honorowaW związku z przypadającą w 2012 r. sześćdziesiątą rocznicą utworzenia Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 17 Statutu PTTK, w celu realizacji art. 9 ust. 2 pkt 7 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanawia okolicznościową Jubileuszową Odznakę „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK”, zwaną dalej odznaką.

 1. Odznakę można zdobywać jednokrotnie tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 punktów za udział w wycieczkach rowerowych, zgodnie z regulaminem KOT, z zastrzeżeniem pkt 5.

 4. Przy zdobywaniu odznaki nie obowiązuje punktacja dodatkowa KOT.

 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak KOT.

 6. Odznakę przyznają Referaty Weryfikacyjne KOT odnotowując ten fakt w prowadzonych rejestrach.

 7. Odznakę należy zweryfikować w terminie do 15 stycznia 2013 r.

 8. Wykaz zdobywców odznak (obejmujący: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu turystyki kolarskiej, numer weryfikacyjny) Referaty Weryfikacyjne KOT zobowiązane są do przesłania najpóźniej do dnia 31.01.2013 r. do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego – na adres: Marek Koba, 43-600 Jaworzno, skrytka pocztowa 59 oraz email: mkoba@inetia.pl.

 9. Odznaka może być przyznana zasłużonym działaczom turystyki kolarskiej uchwałą Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, z pominięciem punktów 4÷5 niniejszego regulaminu.

 10. Zdobywanie Jubileuszowej Odznaki „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK” jest zadaniem dodatkowym do konkursu na najlepszy klub, komisję.

 11. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

 12. Dystrybutorem Odznaki w imieniu KTKol ZG PTTK jest Oddział PTTK w Jaworznie.

Wzór odznaki

Odznaka KOT z lat 50-tych XX wieku (rowerzysta na tle Polski) wpisana w koło rowerowe (obręcz, opona i szprychy), na oponie napis: u góry – „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK” i na dole – „1952-2012”.

Odznaka wykonana w metalu koloru brązowego.

Odznaki przyznawane honorowo wykonane są z metalu koloru złotego.

Średnica odznaki ok. 4 cm.

JO ''60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK'' - wzór odznaki


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Jaworzno
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel. (0-32) 616-39-52, fax: 715-38-94
mobile: (+48-0) 603 275 115
http://www.pttk-jaworzno.prv.pl
e-mail: jurekzj@op.pl (Jerzy Zięba)