Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę ustanowiono z okazji 600. rocznicy zwycięskiej Bitwy Grunwaldzkiej.

 2. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość miejsc związanych ze zmaganiami państwa polskiego z Zakonem Krzyżackim, a szczególnie historii, tradycji, zabytków, walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi warmińsko-mazurskiej, na której odbyła się największa bitwa średniowiecznej Europy – w tym pól Grunwaldu – miejsca chwały oręża polskiego i sił sprzymierzonych w 1410 r.

 3. Odznaka jest dwustopniowa (srebrna i złota), limit wiekowy i czasowy jest nieograniczony.

 4. Odznakę przyznaje Regionalna Komisja Turystyki Pieszej i Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej.

 6. Trasy wycieczek powinny być wpisane do książeczki odznaki „Grunwald 1410-2010” i udokumentowane pieczątką, biletem wstępu do zwiedzanych obiektów, widokówką, zdjęciem lub potwierdzeniem przez organizatora wycieczki.

 7. Odznakę można otrzymać honorowo.

 8. Turyści ubiegający się o przyznanie odznaki muszą spełnić warunki podane w dziale II regulaminu.

II. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

stopień srebrny – zwiedzenie 10 obiektów znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i przejście jednego z grunwaldzkich szlaków pieszych,

stopień złoty – zwiedzenie 20 obiektów znajdujących się na terenie kraju i przejście dwóch grunwaldzkich szlaków pieszych.

III. Wykaz miejscowości i obiektów do zwiedzania:

IV. Wykaz szlaków pieszych grunwaldzkich:

 1. Olsztynek PKP – Królikowo – droga Lichtajny – Drwęck – leśniczówka Mielno – Lipowa Góra – Stębark – Grunwald pole bitwy (kolor znaków zielony),

 2. Waplewo PKP – pole bitwy w Grunwaldzie – Wzgórza Dylewskie – Samborowo PKP (kolor znaków niebieski),

 3. Grunwald pole bitwy – Grunwald wieś – Frygnowo – Fiugajny – Jagodziny – Czerlin – Omule – Lubawa – Targowisko – Radomno skrzyżowanie – Bratian – Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik (kolor znaków czarny),

 4. Grunwald pole bitwy – Łodwigowo – Leszcz – Grzybiny – Uzdowo – Turza – Wysoka – Turza Mała – Jeleń – Wąpiersk – Chełsty – Kurojady – Lidzbark – Jez. Zwórzno –Bryńsk Szlachecki – Nowe Konopaty – Bądzyń (kolor znaków czerwony).

V. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawczej przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.

 2. Regulamin opracowała RKTP w Olsztynie pod kierunkiem Elżbiety Nowak.

 3. Projekt Odznaki Grunwaldzkiej – Zbigniew Piszczako.

 4. Współpraca Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn
tel. (0-89) 527-36-65
http://mazury.pttk.pl
e-mail: poczta@mazury.pttk.pl