Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Zbrodni 1944-1956” zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 2. Celem odznaki jest zwiedzenie obiektów – miejsc represji komunistycznych lat 1944-1956, w miejscowościach wymienionych w Załączniku do Regulaminu Odznaki i zachęceniu do ich systematycznego poznania.

 3. Regulamin Odznaki, stanowi ważną lekcję najnowszej historii i przyczyni się do wzrostu zainteresowania miejscami zbrodni jak również ich upamiętnienia i ochrony śladów tak tragicznych wydarzeń o czym nie publikowano dotychczas.

 1. Odznaka posiada 13 stopni: popularny, mały brązowy, mały srebrny, mały zloty, mały honorowy, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty, duży honorowy, wielki brązowy, wielki srebrny, wielki złoty, wielki honorowy. Odznaki przyznajemy w kolejności stopni.

 2. Do przyznania poszczególnych stopni odznaki należy zwiedzić następującą ilość obiektów:

  • stopień popularny – 5, mały brązowy – 10, mały srebrny – 15, mały złoty – 20, mały honorowy – 25 obiektów; razem 75 obiektów,

  • stopień duży brązowy – 10, duży srebrny, 15 duży złoty – 20, duży honorowy – 25 obiektów; razem 70 obiektów,

  • stopień wielki brązowy – 10, wielki srebrny – 15, wielki złoty – 20, wielki honorowy – 25 obiektów; razem 70 obiektów.

 3. Obiekty zaliczone do jednego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do wyższego stopnia odznaki.

 4. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych, pieszych, kolarskich, motorowych, narciarskich, jeździeckich, kajakowych itp.

 5. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 8. rok życia.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów w dowolnym terminie, wymienionych w Załączniku do Regulaminu Odznaki, lub na stronie internetowej: www.slady.ipn.gov.pl.

 7. Odznakę przyznaje i ewidencję prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6, mobile: 507 324 323, 600 970 932, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl.

 8. Kroniki Odznak można przesyłać do weryfikacji również e-mailem lub na płytkach DVD.

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualna (lub rodzinna) potwierdzona Kronika Odznaki lub książeczka turystyczna różnych form turystyki kwalifikowanej. Kronika odznaki musi zawierać dane osobowe i adres zamieszkania, nr komórki lub e-mail zdobywającego odznakę, nazwę miejscowości obiektu i jego adres.

 2. Potwierdzeniem zwiedzenia jest pieczątka, w treści której wymieniona jest nazwa miejscowości, w której zlokalizowano obiekt lub fotografia obiektu, szkic lub rysunek obiektu, względnie jego krótki opis.

 1. Dokumentację odznaki – Kronikę Odznaki należy przesłać na adres Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie celem jej weryfikacji.

 2. Zespół Weryfikacyjny weryfikuje odznaki w dniu otrzymania przesyłki pocztowej z Kronikami Odznak. Również w tym dniu wysyłamy przesyłki pocztowe za pobraniem, ze zweryfikowanymi kronikami i odznakami.

 3. Proszę nie przesyłać kopert zwrotnych ze znaczkami.

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 2. Regulamin Odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 3 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 23.10.2014 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Śladami Zbrodni 1944-1956”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl