1.   Jubileuszowa Odznaka XXX Konkursu Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Mazowiecką Komisję Imprez na Orientację PTTK.

2.   Odznaka została ustanowiona w związku z XXX rocznicą Konkursu Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację oraz stulecie imprez na orientację na świecie.

3.   Odznakę można zdobywać na imprezach na orientację zamieszczonych w kalendarzu imprez na orientację Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację w 1997 i 1998 roku.

4.   Odznaka przyznana jest osobie, która w wymienionym terminie brała udział lub organizowała pięć imprez na orientację zamieszczonych w w/w kalendarzach.

5.   Odznaka jest jednostopniowa.

6.   Weryfikację Odznaki przeprowadza Referat Weryfikacyjny Odznaki InO Mazowieckiej Komisji InO PTTK na podstawie uzyskanych potwierdzeń w książeczce Odznaki InO, zgodnych z zasadami zdobywania OInO.

7.   Udział w InO potwierdzonych do Odznaki można równocześnie zaliczyć do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

8.   Mazowiecka Komisja InO może przyznać odznakę organizacjom, instytucjom lub osobom zasłużonym dla rozwoju imprez na orientację na Mazowszu.

9.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Mazowieckiej Komisji InO PTTK działającej przy Oddziale PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.1997 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Mazowieckia Komisja InO PTTK
Oddział PTTK Warszawa Praga Południe
im. Zygmunta Glogera
ul. Podskarbińska 6
03-833 Warszawa
tel. (0-22) 810-15-66, 813-50-07


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI