Odznaka   Odznakaopracowany przez Komisję Krajoznawczą Oddziału PTTK Siemianowice Śląskie
za zgodą Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.
Poprawiony i rozszerzony z okazji „Roku Wojciecha Korfantego” w 2009 r.

 1. Cele odznaki:

  • przybliżenie i uczczenie wybitnego siemianowiczanina Wojciecha Korfantego – znanego publicysty, polityka i dyktatora III powstania śląskiego,

  • zapoznanie zdobywających odznakę z miejscami związanymi z działalności i pobytem Wojciecha Korfantego w Polsce i za jej granicami,

  • pokazanie miejsc związanych z życiem Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich.

 2. Odznaka jest dwustopniowa – metalowa o wzorze zatwierdzonym przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie i Zarząd PTTK O/Siemianowice.

 3. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

 4. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, na terenie Polski i za granicą.

 5. Odznaka jest odpłatna – koszt wykonania.

Zasady potwierdzania odwiedzanych miejsc.

 1. Przy zwiedzaniu obowiązują potwierdzenia terenowe tj. odcisk pieczęci z nazwą miejscowości, miejsca pobytu (dotyczy miasta Siemianowice Śląskie) bilet wstępu, zdjęcie obiektu z krótkim opisem, potwierdzenie kadry PTTK biorącej udział w wycieczce.

 2. Potwierdzenia zwiedzanych miejsc i miejscowości można zbierać w dowolnej książeczce turystyki kwalifikowanej, samodzielnie wykonanej kronice lub przygotowanej przez zdobywającego „Karcie potwierdzeń terenowych”.

Warunki zdobywania.

 1. Warunkiem zdobycia I-go stopnia odznaki jest odwiedzenie wszystkich obiektów związanych z Wojciechem Korfantym na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Pomoże temu przejście szlaku edukacyjnego im. Wojciecha Korfantego przez Siemianowice Śląskie – długość ok. 6,5 km.

 2. Warunkiem zdobycia II-go stopnia odznaki, jest uzyskanie 200 punktów (150 pkt. dzieci i młodzież do lat 16.) podczas odwiedzania miejsc i miejscowości związanych z działalnością i pobytem Wojciecha Korfantego w Polsce i za granicą wg punktacji:

  • 15 punktów – miasta zagranicą
   Berlin – poseł do Reichstagu,
   Brześć n/Bugiem – Białoruś – więzienie,
   Charlottenburg – Niemcy – studia na politechnice,
   Mores – Szwajcaria – emigracja, spotkanie z Ignacym Janem Paderewskim,
   Paryż – emigracja,
   Praga – przymusowy pobyt w 1935 r.

  • 10 punktów – miejscowości w Polsce (nie dotyczy Siemianowic Śląskich)
   Katowice – nauka w gimnazjum (ul. Francuska 80) druk artykułów i książek, poseł na Sejm Śląski, miejsce zamieszkania, areszt, pogrzeb,
   Korfantów – nazwa miejscowości przyjęta w 1945 r., na cześć W. Korfantego,
   Kraków – ślub,
   Bytom – kierowanie siedzibą Polskiego Komitetu Plebiscytowego 1920 r.
   Bielsko-Biała – przemówienie na wiecu wyborczym,
   Piekary Śląskie – udział w pracach ziemnych przy sypaniu Kopca Wyzwolenia,
   Poznań – udział w powstaniu wielkopolskim, druk artykułów, Naczelna Rada Ludowa – polski rząd, Warszawa – poseł na sejm, wicepremier, Pawiak – więzienie i śmierć,
   Wrocław – nauka na Uniwersytecie.

  • 8 punktów – za zwiedzanie innych miejscowości związanych z Wojciechem Korfantym, niewymienionych w ppkt. 2. udokumentowanych krótkim opisem.

  • 7 punktów – za zwiedzenie muzeum, izby pamięci, działów w muzeach związanych z Wojciechem Korfantym (nie dotyczy Siemianowic Śląskich).

  • 6 punktów – za udział w uroczystościach, sympozjach, wystawach, sesjach, odczytach, warsztatach, rajdach poświęconych Wojciechowi Korfantemu.

  • 5 punktów – za odwiedzenie instytucji im. Wojciecha Korfantego: szkoły, fundacje, biblioteki itp. (nie dotyczy Siemianowic Śląskich).

  • 3 punkty – za miejsca upamiętniające życie i działalność jak: pomniki pamięci, popiersia z wizerunkiem Wojciecha Korfantego, warunkiem zaliczenia jest przytoczenie napisu (nie dotyczy Siemianowic Śląskich).

  • 2 punkty – za potwierdzony pobyt w miejscach upamiętniających postać Wojciecha Korfantego, tj. ulice, aleje, skwery, place, osiedla itp. (nie dotyczy Siemianowic Śląskich).

  • 30 punktów premii za udział w rajdach, zlotach, warsztatach organizowanych przez Oddział PTTK Siemianowice do II stopnia odznaki.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia nowelizacji, od tego czasu obowiązuje zdobywanie punktów.

 4. Zdobywcy dotychczasowej odznaki przyjętej w 2007 roku, mogą zdobyć II st. wg nowego regulaminu.

 5. Przy załatwianiu weryfikacji odznaki drogą korespondencyjną, prosimy o załączenie: zaadresowanej koperty zwrotnej z dołączonymi znaczkami pocztowymi wg obowiązującej taryfy.

 6. Odznakę weryfikuje: PTTK O/Siemianowice, Komisja Krajoznawcza, ul. Niepodległości 45 (Siemianowickie Centrum Kultury), 41-106 Siemianowice Śląskie.

 7. Kontakt w sprawie odznaki: Felicjan Mierzwa kom. 600 077 841, Roman Żyła kom. 606 300 089.

 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej PTTK O/Siemianowice w Siemianowicach Śląskich.

 9. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własne ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywani a odznaki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Nowelizację Odznaki Krajoznawczej „Śladami Wojciecha Korfantego” przyjęto uchwałą nr 19-X-09 w dniu 4.05.2009 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 8.09.2009 r.

Regulamin opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu: Kol. Felicjan Mierzwa, Kol. Roman Żyła.

Życzymy pogody i satysfakcji na turystycznych szlakach.
Organizatorzy


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Siemianowice Śląskie
Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. (0-32) 220-70-39