W związku z przypadającą w 2006 roku 10. rocznicą powstania Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim komisja ustanowiła okolicznościową odznakę „10 lat KInO ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim”.

OOT ''10 lat KInO ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim''

1.      Celem odznaki jest szerokie propagowanie udziału w 10-letniej historii Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim.

2.      Punkty do odznaki można zdobywać za udział we wszystkich rodzajach ino (np.: turystyczne, szkoleniowe, rekreacyjne, krajoznawcze, piesze, rowerowe, kajakowe, wielodyscyplinowe oraz sportowe) organizowanych przez Komisję Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim lub przy jej współudziale.

3.      Odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy imprez na orientację, niezależnie od umiejętności i kategorii w jakiej startują.

4.      Warunkiem zdobycia odznaki jest udokumentowanie zdobycia 10 punktów na odznakę InO w okresie 10-letniej działalności Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim i/lub opisanie udziału kandydata w jego pierwszej ino (mile widziane odbitki map lub innych materiałów z tej imprezy).

5.      Wszystkie materiały dokumentujące udział kandydata w jego pierwszej ino przechodzą na własność Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK i stanowią dokumentację ino w Radzyniu Podlaskim, która może posłużyć do powstania publikacji na ten temat (chyba, że autor dokona zastrzeżenia materiału).

6.      Punkty zdobyte przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do dowolnego stopnia odznaki Imprez na Orientację lub innych.

7.      Weryfikacji odznaki w terminie do 31 grudnia 2006 roku dokonuje Kapituła Odznaki, działająca przy Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim (ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski) lub na imprezach z cyklu X Turystycznych Mistrzostw Podlasia (prosimy o kontakt z kol. Robertem Mazurkiem).

8.      Odznaki (znaczki button) można nabyć w cenie 2,5 zł na imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim (do wyczerpania zapasów).

9.      Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim
ul. Partyzantów 8
21-300 Radzyń Podlaski
http://www.pttk.radzyn.prv.pl
e-mail: pttkradzyn@poczta.onet.pl