W związku z przypadającą w 2003 roku 40. rocznicą powstania Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK (20 października 1963 r.) komisja ustanowiła okolicznościową odznakę i medal 40 lat KInO ZG PTTK.

OOT ''40 lat KInO ZG PTTK''

1.      Celem tych wyróżnień jest szerokie propagowanie udziału w 40-letniej historii powstania Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK.

2.      Dla uczestników InO – odznaka, dla osób lub instytucji – honorowy medal.

3.      Warunkiem zdobycia:

3.1.     odznaki, jest:

a.      wypełnienie wniosku (KInO ZG PTTK) o nadanie odznaki,

b.      udokumentowanie zdobycia 40 pkt. na odznakę InO w okresie 40-letniej działalności Komisji InO ZG PTTK poświadczone w książeczce przez GRW,

c.      opisanie udziału kandydata w jego pierwszej ino (mile widziane odbitki map lub innych materiałów z tej imprezy),

d.      zdjęcie kandydata z udziału w imprezie na orientację (np. z trasy).

UWAGA! Wniosek wraz z pełną dokumentacją przechodzi na własność Komisji InO ZG PTTK i stanowi dokumentację InO w Polsce, która może posłużyć do powstania publikacji na ten temat (chyba, że autor dokona zastrzeżenia materiału).

3.2.     medalu, jest:

a.      wypełnienie i przesłanie wniosku o nadanie medalu do Komisji InO ZG PTTK.

4.      Punkty do odznaki można zdobywać za udział we wszystkich rodzajach InO (np.: turystyczne; szkoleniowe, rekreacyjne, krajoznawcze, piesze, rowerowe, kajakowe, wielodyscyplinowe oraz sportowe) bez względu na podział na kategorie wiekowe i umiejętności.

5.      Punkty zdobyte przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia odznaki InO lub innych.

6.      Medal honorowy nadawany jest przez Komisję InO ZG PTTK zasłużonym uczestnikom i organizatorom InO oraz osobom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju InO w PTTK.

7.      Weryfikacji przyznania wyróżnień dokonuje Główny Referat Weryfikacyjny Komisji InO ZG PTTK w Warszawie (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa) lub na imprezach ogólnopolskich z cyklu Pucharu Polski i Mistrzostw Polski.

8.      Dystrybucję odznaki prowadzi GRW lub Klub InO „Skróty” Radom na ww. imprezach.

9.      Odznaka w cenie 6,00 zł można nabywać na ww. imprezach lub korespondencyjnie (Klub InO „Skróty” Radom, ul. Traugutta 46/48, 26-600 Radom) do czasu wyczerpania nakładu. Medal nadawany jest bezpłatnie.

10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji InO ZG PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Główny Referat Weryfikacyjny
Komisji InO ZG PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://ino.pttk.pl
e-mail: ino@ino.pttk.pl