Odznaka 1. Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy na wniosek Klubu Turystyki Rowerowej „Goplanie” ustanawia Jubileuszową Odznakę Krajoznawczą z okazji 600. rocznicy nadania praw miejskich Kruszwicy.

 2. Odznakę zdobywać może każda osoba, która spełni warunki określone w pkt. 4. regulaminu.

 3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

  1. udział minimum w 4. dowolnie wybranych rajdach rowerowych organizowanych w 2022 r. i 2023 r. przez Klub Turystyki Rowerowej „Goplanie” Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy pod nazwami: „Mała Pętla wokół jeziora Gopło”, „60 km na 600-lecie Kruszwicy”, „Przeszłość i teraźniejszość”, „Szlakiem św. Jakuba do Mogilna”, „Jubileuszowy rajd ósemką dookoła jeziora Gopło”, „Promienisty rajd gęsi gęgawy”, „Drogą Nadgoplańsko-Jakubową do Piotrkowa Kujawskiego”, „Cała Kruszwica na rowery”.

  2. zwiedzenie minimum 7. dowolnie wybranych obiektów i miejsc spośród wymienionych: bazylika mniejsza pw. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, Mysia wieża w Kruszwicy, Wystawa Historyczno-Przyrodnicza w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ul. Podzamcze w Kruszwicy, wiatrak koźlak w Chrośnie, kościół w Warzymowie, spichlerz drewniany z 1709 r. w Rzeszynku, przeprawa promowa Złotowo – Ostrówek, kościół św. Anny w Kościeszkach, pałac Trzcińskich w Popowie, pałac w Kobylnikach, kościół parafialny w Połajewie, baza edukacyjna „Rysiówka” NPT na Potrzymiechu.

 5. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem udziału w rajdzie lub zwiedzeniu wymienionych obiektów, prowadzony przez zdobywającego odznakę. Potwierdzenie udziału w rajdach rowerowych przez przodownika turystyki kolarskiej PTTK, organizatora rajdu, a potwierdzenie zwiedzanych obiektów: pieczątki, zdjęcie na tle zwiedzanego obiektu, podpisy osób uprawnionych: przewodnika turystycznego, przodownika turystyki kolarskiej, kierownika wycieczki szkolnej.

 6. Dzienniczki weryfikuje i odznaki przyznaje Zespół Weryfikacji Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica, email: biuro@pttk-kruszwica.pl, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.

 7. Dzienniczek odznak można pobrać w biurze Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy, bądź zaprowadzić we własnym zakresie w sposób umożliwiający potwierdzenie udziału w rajdach lub zwiedzania obiektów.

 8. Jubileuszową Odznakę Krajoznawczą można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 9. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać zdobywający, jak również za szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim.

 10. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy.

 11. Odznaka jest odpłatna.

 12. Wzór odznaki zawiera załącznik nr 1 do regulaminu, który jest integralną jego częścią. Pomysłodawcą i projektantem odznaki jest Lech Springer.

 13. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Klubu Turystyki Rowerowej „Goplanie” przez Zarząd Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy w dniu 4.01.2022 r. Uchwałą Zarządu nr 1/2022 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy
ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica
tel./fax (0-52) 351-53-03
tel. (0-52) 351-53-80
http://www.pttk-kruszwica.pl
e-mail: biuro@pttk-kruszwica.pl