Odznaka   Odznaka§ 1

Z okazji 30-lecia otwarcia Międzynarodowego Górskiego Szlaku Przyjaźni „Eisenach – Budapeszt”, którego powstanie zainicjowały wspólnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Československý svaz tělesné výchovy, oraz ze względu na zbliżające się 25-lecie wstąpienia PTTK do Europejskiego Związku Wędrownictwa (European Ramblers’ Association, Europäische Wandervereinigung, Féderation Européenne de la Randonnée Pédestre), Oddział Wrocławski ustanawia Odznakę Turystyczną „Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3” (zwaną dalej Odznaką EB-E3).

§ 2

Odznaka EB-E3 posiada dwa warianty krajowe: polski (z otokiem niebieskim) i czeski (z otokiem czerwonym).

§ 3

Zdobycie danego wariantu Odznaki EB-E3 następuje po przejściu pieszo, na rakietach lub na nartach sudeckiego odcinka Europejskiego Długodystansowego Szlaku Pieszego E3, odpowiednio w Polsce lub Czechach. Szlak E3 na tym obszarze pokrywa się z przebiegiem dawnego MGSP E-B.

Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.

§ 4

Do zdobycia Odznaki EB-E3 zalicza się wycieczki odbyte po 28.05.1983 roku, tj. po dniu oficjalnego otwarcia MGSP E-B. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Przebycie wybranego krajowego odcinka Szlaku E3 może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności, dowolnym kierunku oraz dowolnym sposobem (spośród wymienionych w § 3). Oba krajowe warianty Odznaki EB-E3 zdobywa się i weryfikuje niezależnie, lecz według tych samych zasad regulaminowych.

Orientacyjny przebieg Szlaku E3 w Sudetach polskich i czeskich podają załączniki do niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany przebiegu szlaku należy dostosować się do aktualnie obowiązującego oznakowania.

§ 6

Przebycie każdego etapu Szlaku E3 należy udokumentować książeczkami turystyki kwalifikowanej (np. GOT) albo samodzielnie prowadzoną kroniką.

Samodzielnie prowadzona kronika powinna zawierać następujące informacje:

Zdobywca przedstawiający do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej dostarcza razem z nimi wykaz chronologiczny wycieczek zaliczanych do Odznaki EB-E3, tak aby weryfikator mógł łatwo odnaleźć w książeczkach wszystkie etapy Szlaku E3.

§ 7

Do potwierdzania wycieczek uprawnieni są przewodnicy turystyczni i przodownicy turystyki kwalifikowanej, z uwzględnieniem ich merytorycznych oraz terytorialnych zakresów uprawnień.

§ 8

Zdobywanie Odznaki EB-E3 nie wyklucza jednoczesnego zdobywania innych odznak PTTK.

§ 9

Weryfikację Odznaki EB-E3 prowadzi Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław. Weryfikatorzy mają prawo do przeprowadzenia stosownej rozmowy z ubiegającym się o odznakę.

Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji i nadanie odpowiedniego wariantu Odznaki EB-E3 potwierdza się wydaniem legitymacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, zdobywający ponosi koszty zakupu odznaki i legitymacji oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 10

Wątpliwości związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygają weryfikatorzy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 11

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 czerwca 2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Załącznik nr 1

Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Polsce:

Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska – Rozdroże Izerskie – Bobrowe Skały – Jezioro Pilchowickie – Płoszczyna – Okole1 – Skopiec2 – Radomierz – Schronisko „Szwajcarka” (Krzyżna Góra)3 – Skalnik1 – Kamienna Góra – Chełmiec1 – Szczawno-Zdrój – Wałbrzych-Rusinowa – Klasztorzysko1 – Zamek Grodno – Wielka Sowa1 – Srebrna Góra (Ostróg)2 – Bardo – Przełęcz Kłodzka – Lądek-Zdrój – Stary Gierałtów – Nowa Morawa – Schronisko „Na Śnieżniku” – Międzylesie – północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa).

Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia polskiego wariantu Odznaki EB-E3: Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska oraz północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa).

Załącznik nr 2

Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Czechach:

Studený – Studenec3 – Jedlová3 – Luž3 – Hvozd1 – Velký Vápenný1 – Ještěd3 – Liberec – Jizera3 – Smědava – Jizerka (Bukovec)3 – Harrachov – Harrachov (granica państwa).

Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice – Králíky – Králický Sněžník1 – Schronisko „Paprsek” – Keprník1 – Praděd3 – Vysoká hole1 – Rýmařov – Ryžoviště – Slunečná1 – Budišov nad Budišovkou – Vikštejn3 – Hradec nad Moravicí – Fulnek – Suchdol nad Odrou – most na Odrze przed Bernaticami.

Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia czeskiego wariantu Odznaki EB-E3: Harrachov – Harrachov (granica państwa) oraz Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice.

Przypisy do załączników:

1 Szczyt jest zaliczany do odznak „Korona Sudetów” lub „Sudecki Włóczykij”.
2 Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu.
3 Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu; na wierzchołek prowadzi tzw. „odboczka”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Górskiej
Oddział Wrocławski PTTK we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (071) 343-03-44, (071) 343-30-44
fax (071) 343-67-46
http://www.ktg.wroclaw.pl
http://www.pttk.wroclaw.pl
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl