OK ''Szlakiem 1 KPanc. WP'' - brązowa OK ''Szlakiem 1 KPanc. WP'' - srebrna OK ''Szlakiem 1 KPanc. WP'' - złotaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.   Odznaka posiada 3 stopnie i ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, dla upowszechniania wiedzy o miejscach formowania się oraz szlaku bojowym jednostek wojskowych 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego.

2.   Celem odznaki jest poznanie zabytków w miejscach stacjonowania oraz szlaku bojowego jednostek wojskowych 1 KPanc. W.P.

3.   Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami PTTK.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI:

1.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

2.   Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni po ukończeniu 10 roku życia.

3.   Na stopień brązowy odznaki należy zwiedzić: miejscowość Sawin.

4.   Na stopień srebrny odznaki należy zwiedzić: minimum 5 miejscowości związanych z formowaniem się i stacjonowaniem jednostek wojskowych 1 KPanc. W.P. (załącznik).

5.   Na stopień złoty odznaki należy zwiedzić: minimum 10 miejscowości związanych ze szlakiem bojowym jednostek wojskowych 1 KPanc. W.P. na terenie Polski (załącznik).

6.   Potwierdzenia należy uzyskiwać w dowolnie opracowanej Kronice Odznaki, zawierającej w części tytułowej: imię i nazwisko, PESEL i miejsce urodzenia oraz adres zdobywającego odznakę.

7.   Potwierdzenie zwiedzenia obiektów w wymienionych miejscowościach jest pieczątka, w której treści umieszczono nazwę zwiedzanej miejscowości, fotografia na tle obiektu osoby zwiedzającej lub potwierdzenia przez kadrę programową posiadającą uprawnienia na region lubelski.

8.   Pieczątki – wklejki (wlepki) – nie będą honorowane.

III. WERYFIKACJA ODZNAKI:

1.   Weryfikację odznaki prowadzi Zespół Weryfikacyjny przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6, tel. (0-82) 565-59-67, mobile 0507324323.

2.   W celu weryfikacji odznaki, należy przesłać, na adres Oddziału, Kronikę Odznaki i zaadresowaną kopertę zwrotną.

3.   W przesyłce zwrotnej weryfikator prześle odznakę za zaliczeniem pocztowym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.   Regulamin Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Szlakiem 1 KPanc. W.P.” został opracowany przez Komisję Krajoznawczą i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie w dniu 21.09.2006 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania uchwały.

2.   Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej Oddziału: http://ow_chelm.pttk.pl/ lub e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

ZAŁĄCZNIK
z wykazem miejscowości na poszczególne stopnie odznaki:

·    stopień brązowy: należy zwiedzić miejscowość Sawin: rynek, pomnik AK, pomnik Powstańców Styczniowych, zespół sakralny (kościół Przemienienia Pańskiego, szpitalik-przytułek, brama dzwonna, kapliczka św. Jana Nepomucena, cmentarz parafialny, kirkut, miejsce bitwy (nie ma określonego gdzie była stoczona), kamień powstańców w lesie między Sawinem a Malinówką, krzyż przydrożny koło Bachusa (miejsce powieszenia 7 powstańców), rezerwat przyrody „Sarniawy” i „Bachus”, pamiątki po I Korpusie (izbę pamięci w zespole szkół, pomnik-czołg, dzwonnicę z nazwiskami poległych żołnierzy z terenu chełmskiego, tablicę w kościele na pamiątkę uroczystej przysięgi żołnierzy poszczególnych brygad, symboliczne mogiły rozstrzelanych wyrokami sądów polowych na Podchyliniu, kapliczki i ziemianki w miejscu stacjonowania jednostek – Podchylinie i Podgrabowa).

·    stopień srebrny: należy zwiedzić: Chełm, Majdan Ostrowski (gm. Wojsławice), Nowiny, Podgrabowa – jest to część Sawina (kapliczka na skraju lasu), Sawin Podchylinie (pomnik-głaz, kapliczka oraz pozostałości po ukryciach dla czołgów oraz ziemiankach), Radzanów (potwierdzeniem pobytu w tej miejscowości może być np. zdjęcie wykonane na tle krzyża przydrożnego), Zawadówka (wymienione miejscowości położone są na terenie powiatu chełmskiego).

·    stopień złoty: należy zwiedzić: Bolesławiec, Kliczków, Krzyż, Lublin, Myślibórz, Oleśnica, Osieczna, Poznań, Wałcz, Warszawa, Wrocław, Żagań.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl