Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów w 600-lecie bitwy po Grunwaldem z zabytkami miejscowości na „Szlaku Grunwaldzkim”.

 2. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 3. Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić pole bitwy:

  • Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego,

  • granitowy obelisk,

  • 11 szt. 30 m masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich chorągwi,

  • amfiteatr z pomieszczeniami muzealnymi Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

 4. Na polu bitwy:

  • ruiny kaplicy pobitewnej,

  • kopiec Jagiełły,

  • pozostałości krakowskiego pomnika grunwaldzkiego, zburzonego przez hitlerowców w 1939 r.,

  • kamień Wielkiego Mistrza.

 5. Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić 10 miejscowości wymienionych w załączniku do regulaminu odznaki.

 6. Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 15 miejscowości wymienionych w załączniku do regulaminu odznaki.

 1. Czas zdobywania odznaki na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 2. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 3. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 4. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 5. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 6. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 7. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 8. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 5/2009 z dnia 3.12.2009 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
do Regulaminu OK PTTK „Szlakiem Grunwaldzkim”

Dąbrówno, Drwęck, Działdowo, Gardyny, Gietrzwałd, Goleszyn, Gródki, Grunwald, Frygnowo, Kurzętnik, Leszcz, Lidzbark Działdowski, Lubawa, Łodwigowo, Mielno, Mierki, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Pietrzwałd, Prątnica, Rączki, Rożental, Rychnowo, Sampława, Stare Jabłonki, Stębark, Swaderki, Sudwa, Tułodziad, Ulnowo, Uzdowo, Wygoda, Wysoka Wieś, Zawady Małe, Złotowo.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl