Odznaka 1. Odznaka Turystyczna „Wielka Korona Sudetów” przyznawana jest przez Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu po zdobyciu:

  1. Korony Sudetów Polski – 31 szczytów,

  2. Korony Sudetów Czeskich – 24 szczyty.

  3. Korony Sudetów Niemieckich – 6 szczytów.

 2. Podczas zdobywania poszczególnych koron zdobywa się łącznie 58 szczytów w 61 wejściach w 44 mezoregionach, z tego:

  1. 30 wejść na 30 szczytów w 30 mezoregionach poza obszarami przygranicznymi,

  2. 28 wejść na 28 szczytów w 14 mezoregionach granicznych,

  3. 3 podwójne wejścia na trzy szczyty graniczne:

   • Śnieżka – Sněžka,

   • Śnieżnik – Kralický Sněžnik,

   • Luž – Lausche.

Makroregion

Liczba
szczytów

Liczba
szczytów poza
obszarem
granicznym

Liczba
szczytów
w obszarze
granicznym

Liczba
szczytów
granicznych

332.1 Przedgórze Sudeckie

7

6

2

332.2 Pogórze Zachodnio-Sudeckie

8

5

6

332.3 Sudety Zachodnie

9

8

2

2

332.4/5 Sudety Środkowe

12

5

14

332.6 Sudety Wschodnie

8

6

4

1

Razem

44

30

28

3

Łącznie

61Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
58-300 Wałbrzych
ul. Marii Konopnickiej 19
tel. (0-74) 842-40-51; fax 842-59-00
http://walbrzych.pttk.pl
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl