Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest:

  1. popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych „Szlaku Pętli Toruńskiej – 497,0 km”, na całym szlaku Pętli Toruńskiej i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad jej brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku,

  2. promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Pętli Toruńskiej i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami,

  3. popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Pętli Toruńskiej.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:

 3. Złota – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Pętli Toruńskiej w czasie jednej imprezy w danym roku,

 4. Srebrna – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Pętli Toruńskiej w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,

 5. Honorowa – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie jezior oraz rzek i przyczyniają się do ich turystycznego zagospodarowania.

 1. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu będącego załącznikiem do regulaminu.

 2. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki-dzienniczka i prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

 3. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

 4. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

 5. Odznaka została ustanowiona przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą Nr 30/XVII/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.

 6. Postanowienia końcowe:

  1. dystrybucję odznak i dzienniczków odznak prowadzi Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

  2. za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem,

  3. szlak Pętli Toruńskiej w części od Ostródy jest dostępny tylko dla kajaków, canoe i łodzi wiosłowych.

Załącznik nr 1
do Regulaminu OTK „Szlak Pętli Toruńskiej – 497,0 km”

Wzór Odznaki

Odznaka Odznaka Odznaka

Złota

Srebrna

Honorowa

Załącznik nr 2
do Regulaminu OTK „Szlak Pętli Toruńskiej – 497,0 km”

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do OTK „Szlak Pętli Toruńskiej – 497,0 km”

Podróż możemy rozpocząć w dowolnie wybranym, najdogodniejszym dla siebie, miejscu na Szlaku Pętli Toruńskiej. Przykładowe zestawienie potwierdzeń miejsc, przez które będziemy przepływać:

 1. Toruń,

 2. Solec Kujawski,

 3. Bydgoszcz,

 4. Chełmno,

 5. Świecie,

 6. Grudziądz,

 7. Nowe,

 8. Gniew,

 9. Malbork,

 10. Elbląg,

 11. Ostróda z wariantem do Iławy,

 12. Nowe Miasto Lubawskie,

 13. Kurzętnik,

 14. Brodnica,

 15. Golub-Dobrzyń,

 16. Toruń

 17. oraz każde inne potwierdzenie z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikacje rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego, Komandor Rejsu potwierdza przebytą trasę.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
ul. Jana Kasprowicza 40
01-781 Warszawa
tel. (22) 254-85-95
http://www.ktz.pttk.pl
e-mail: ktz@pttk.pl