Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z postacią I Ordynata, Ordynacji Zamojskiej Kanclerza Wielkiego Koronnego, Hetmana Wielkiego Koronnego, Jana Zamoyskiego.

2.   Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

3.   Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić: Muzeum Zamojskie, Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał”, Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej, Katedrę Zamojską (krypty lub kaplicę Zamojskich), Akademię Zamojską, pomnik Jana Zamoyskiego.
Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić: Floriankę Klemensów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec.
Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 15 miejscowości wymienionych w załączniku do regulaminu odznaki.

4.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

7.   Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

9.   Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 5/2009 z dnia 03.10.2009 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl