OdznakaI. Postanowienia ogólne

  1. 1. Odznaka jednostopniowa.

  2. 2. Odznaka ma na celu uczczenie 750 lat miasta Lubliniec założonego w 1272 roku.

  3. 3. Zapoznanie z terenem i okolicami obszaru miasta po przyłączeniu przysiółków – dawnych sołectw.

II. Warunki zdobywania odznaki

  1. 1. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w danej dzielnicy – zdobywając pieczątkę, można również zamieścić zdjęcia.

  2. 2. Potwierdzenia może dokonać instruktor krajoznawstwa, przewodnik/przodownik TP, KOT oraz członek lublinieckiego Koła Terenowego PTTK.

Załącznik nr 1

Trasa

I. Steblów

Z Rynku do ul. Adama Mickiewicza, na północ ul. Oleską, na wysokości kościoła skręcamy na wschód, ul. ks. Emila Szramka, Stary Steblów, mijamy dawne zabudowania folwarku Steblów i dalej pod górkę koło bunkra z 1939 roku.

II. Doniowiczki

Z Rynku ul. Józefa Lompy do ul. Pawła Stalmacha, ul. Droniowicką dochodzimy do zabudowań starego folwarku dawnego właściciela z rodu Pilawa.

III. Kokotek / Pusta Kuźnica

Z Rynku ul. Józefa Lompy do ul. Pawła Stalmacha i dalej na południe wzdłuż drogi, przecinamy linię kolejową, lasem po lewej stronie szosy do Ośrodka dla Młodzieży o. Oblatów NINIWA i nad staw Posmyk do Ośrodka Harcerskiego.

Opracowanie Kazimierz Bromer, PTTK Lubliniec, kwiecień 2022.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło Terenowe PTTK w Lublińcu
Muzeum Pro Memoria Edith Stein
ul. Edyty Stein 2, 42-700 Lubliniec
Centrum Informacji Turystycznej
mobile: (+48) 534 200 582
e-mail: cit@turystyczny.lubliniec.pl