JOK ''750 lat praw miejskich Szczecina'' JOK ''750 lat praw miejskich Szczecina''§ 1

Oddział Szczeciński na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przy O.S. PTTK ustanawia jubileuszową odznakę krajoznawczą z okazji 750 rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi.

§ 2

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 6-ciu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w niniejszy dzienniczek zawierający wykaz miejsc, których zwiedzenie jest wymagane do zdobycia odznaki. Dzieci w przedziale wiekowym 6-10 lat zwolnione są z wykonania opisu krajoznawczego.

§ 3

Odznaka posiada jeden stopień i jest odznaką wielodyscyplinową.

§ 4

Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc jest dowolna, a termin zdobywania odznaki od 3 kwietnia 1993 r. do 31 grudnia 1993 r.

§ 5

Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zdobycia odznaki miejscach. Pobyt potwierdzamy w dzienniczku poprzez uzyskanie pieczątki i wpisanie daty. Wykonanie opisu krajoznawczego dowolnie wybranego obiektu.

§ 6

Dzienniczki weryfikuje i odznaki przyznaje Komisja Turystyki Kolarskiej przy O.S. PTTK, która jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.

§ 7

Dzienniczki odznaki zakupić można w biurze Oddziału Szczecińskiego PTTK. Zakupu odznak można dokonać na podstawie zweryfikowanych dzienniczków.

§ 8

Jubileuszową Odznakę Krajoznawczą z okazji 750-rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

Wykaz obiektów wymaganych do zwiedzenia i zadań do wykonania:

1.  Szczecin: Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska.
2.  Szczecin: Ratusz Staromiejski.
3.  Szczecin: Bazylika Katedralna.
4.  Szczecin: Kościół św. Piotra i Pawła.
5.  Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich.
6.  Dąbie: Myśliwski Pałacyk Książąt Pomorskich (Biblioteka).
7.  Kołbacz: Opactwo Cystersów.
8.  Kliniska: Lipa Anna.
9.  Opis krajoznawczy dowolnie wybranego obiektu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
im. Stefana Kaczmarka
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 49 a
tel./fax (0-91) 434-56-24
http://ros.pttk.pl
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl


ODZNAKA NIE JEST JUŻ NADAWANA