OO ''Stulecia Turystyki Akademickiej''W związku z przypadającą w 2006 r. setną rocznicą założenia we Lwowie przez dr Mieczysława Orłowicza Akademickiego Klubu Turystycznego i powstania zorganizowanej turystyki akademickiej w Polsce Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie ustanawia Okolicznościową Odznakę „Stulecia Turystyki Akademickiej”.

1.      Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w ramach obchodów 100-lecia Turystyki Akademickiej.

2.      Celem odznaki jest popularyzacja wszelkich form turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.

3.      Odznakę można zdobywać w okresie od 01.01. do 31.12.2006 r.

4.      Odznaka jest jednostopniowa.

5.      Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

6.      Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 pkt. zgodnie z regulaminem dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK i udokumentowanie tego wpisem do książeczki danej odznaki.

7.      Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

8.      Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OM PTTK w Warszawie (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

9.      Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl