Odznaka    Odznaka  1. Odznaka została ustanowiona jako wspólna inicjatywa Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK i Oddziału PTTK w Szamotułach.

  2. Celem odznaki jest przypomnienie miejsc, postaci i wydarzeń związanych z walkami o niepodległą Polskę.

  3. Odznaka wykonana jest w dwóch wersjach kolorystycznych: brązowa (miedź) dla uczestników imprez rocznicowych oraz złota (mosiądz) dla osób, które odbędą 3 wycieczki nawiązujące tematycznie do walk o niepodległą Polskę lub odwiedzą 5 związanych z tymi wydarzeniami miejsc.

  4. Miejsca zaliczane do zdobycia odznaki powinny być związane historycznie z walkami Polaków w latach 1914-1921.

  5. Odznakę można zdobywać w okresie od 1.09.2008 r. do 11.11.2009 r.

  6. O odznakę mogą ubiegać się turyści we wszystkich dyscyplinach turystyki kwalifikowanej.

  7. Forma dokumentowania zwiedzanych miejsc jest identyczna jak w odznakach turystyki kwalifikowanej.

  8. Weryfikację odznaki prowadzą Referaty Weryfikacyjne OTP na terenie całej Polski.

  9. Inicjatorzy zastrzegają sobie interpretacje regulaminu odznaki.

  10. Dystrybucję Odznaki „PTTK w 90 rocznicę niepodległości 1918-2008” prowadzi Oddział PTTK w Szamotułach, ul. Rynek 10, 64-500 Szamotuły, tel./fax (0-61) 292-16-38.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Szamotułach
Rynek 10, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl