Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne:

 1. Odznaka powstaje w celu większego zainteresowania społeczeństwa, turystów uprawianiem turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej, poznania tym samym naszych zabytków, pałaców i zamków, ich historii z otaczającym pięknem przyrody, krajobrazu i zabytkowych parków.

 2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 3. Odznaka jest czterostopniowa i zdobywana w kolejności od popularnej przez brązową, srebrną do złotej.

Warunki zdobywania odznaki:

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Potwierdzenia obiektów należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w samodzielnie wykonanych kronikach. Formy elektroniczne nie będą uwzględniane.

 4. Raz zwiedzony obiekt nie może być powtórnie zaliczany na stopień wyższy.

 5. Nadwyżka obiektów przechodzi na stopień wyższy.

 6. Potwierdzenia: pieczątka z danego obiektu lub zdjęcie z turystą w tle z krótkim opisem. Pieczątki potwierdzające można również uzyskać w sklepach, szkołach, kościołach, muzeach lub innych instytucjach.

 7. Obiekt raz wykazany jako zamek nie może być zaliczony do weryfikacji w pałacach.

Punktacja do zdobywania odznaki:

Pałace

Stopień

Obowiązkowe

Pozostałe

Suma

Popularny

3

7

10

Brązowy

10

20

30

Srebrny

20

30

50

Złoty

30

40

70

Zamki

Stopień

Obowiązkowe

Pozostałe

Suma

Popularny

3

7

10

Brązowy

10

20

30

Srebrny

20

30

50

Złoty

30

40

70

 1. Wykaz obowiązkowych obiektów znajduje się w załączniku.

 2. Potwierdzeń obiektów może dokonywać również kadra PTTK w ilości nie większej jak 3 obiekty na dany stopień odznaki.

 3. Weryfikacja – książeczki można przekazywać:

  • pocztą na adres weryfikatora: Czesław Wodecki, ul. Wilhelma Kubsza 27b/1, 44-300 Wodzisław Śląski, tel.511720801,

  • w czasie dyżurów w siedzibie oddziału PTTK, w poniedziałki w godz. 15-17,

  • na comiesięcznych zebraniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach,

  • na comiesięcznych zebraniach członków Oddziału PTTK Radlin,

  • pocztą na adres: Oddział PTTK Radlin, ul. Wojciecha Korfantego 52, 44-310 Radlin, z dopiskiem „Poznaj Pałace i Zamki w Polsce”.

 4. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki drogą pocztową powinna dołączyć kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.

 5. Odznaka jest odpłatna.

Postanowienia końcowe:

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół”, Komisji Turystyki Pieszej „Piechur” oraz Komisji Krajoznawczej – działających w ramach Oddziału PTTK Radlin.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Referatu Weryfikacyjnego Odznaki.

 3. Referat może przyznać odznakę honorową w dowolnym stopniu, z pominięciem wymogów regulaminu.

 4. Regulamin został zatwierdzony uchwałą zarządu Oddziału PTTK Radlin w dniu 20.12.2017 r.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa: Czesław Wodecki, Bogdan Tytko, Andrzej Likos.

Załącznik
Wykaz obiektów obowiązkowych


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel”
ul. Wojciecha Korfantego 52
44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://pttk.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl