Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza „Śladami Kargula i Pawlaka” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest szeroko rozumiane upamiętnianie i pielęgnowanie spuścizny kulturowej, jaką stanowi filmowa trylogia komediowa: „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzuć”. Do realizacji powyższego ma się przyczynić odwiedzanie miejsc związanych bezpośrednio z ww. filmami, lub upamiętniających postacie Kargula i Pawlaka w inny, pośredni sposób.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie minimum 10 obiektów z załączonego wykazu. O wyborze obiektów decyduje osoba ubiegająca się o odznakę, przy czym koniecznym warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu. Dopuszcza się zaliczanie obiektów niewymienionych w załączonym wykazie, jeśli mają bezpośredni lub pośredni związek z przedmiotową tematyką.

 6. Podstawą weryfikacji jest kronika wycieczek prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia. Dopuszcza się wszelkie elektroniczne wersje kroniki.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle danego obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń z wymaganych 10. miejsc przedstawia kronikę do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Legnicy.

 10. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 1/XII/2021 z dnia 20.12.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 1.03.2022 r.

Pomysłodawca odznaki – Andrzej Myka.

Autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki – Adam Reszewicz.

Konsultacje merytoryczne: Andrzej Myka i Marek Rabski.

Wykaz obiektów

 1. Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, ul. Wacława Kowalskiego 1 (w pobliżu Rynku; gdzie zgromadzone są liczne rekwizyty wykorzystane przy kręceniu filmów).

 2. Ulica Kargula i Pawlaka w Lubomierzu (w centrum miasta).

 3. Rynek w Lubomierzu (urokliwy rynek wraz z podcieniami kamieniczek stanowił kilkakrotnie plener w filmie „Sami swoi”, m.in. scena targu, gdzie Witia kupił kota, scena ujeżdżania konia, scena przejazdu Pawlaka z dworca do nowego domu).

 4. Domy Kargula i Pawlaka w Dobrzykowicach, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – filmowe domy Kargula i Pawlaka znajdują się w wiosce Dobrzykowice (12 km od Wrocławia), przy ul. Szkolnej 16 i 18.

 5. Dom Jadźki I Witii w Nadolicach Małych, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – dom Jadźki i Witii znajduje się w wiosce Nadolice Małe (15 km od Wrocławia), przy ulicy Zielonej 25.

 6. Stacja kolejowa Czernica Wrocławska w Czernicy (28 km od Wrocławia), woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, na której odbyła się scena powitania brata Pawlaka – Johna (Jaśka).

 7. Prywatne muzeum w Gostkowicach (28 km od Wrocławia), woj. dolnośląskie, pow. oławski, w pizzerii „Mikado”, której właściciel – pasjonat filmów z Kargulem i Pawlakiem zgromadził liczne przedmioty związane z filmami.

 8. Wzniesienie „Pawlak”, woj. dolnośląskie (na czerwonym szlaku „Dookoła Lubina”, na odcinku pomiędzy Dąbrową Środkową a Mlecznem).

 9. Wzniesienie „Kargul” – jw.

 10. Aleja dębowa „Sami Swoi” – jw.

 11. Pomnik Kargula i Pawlaka w Toruniu (zlokalizowany przed multikinem Cinema City).

 12. Pomnik Kargula i Pawlaka w Dobrzykowicach (pomnik przedstawiający scenę kłótni Kargula z Pawlakiem przy płocie zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Krótkiej).

 13. Pomnik Kargula i Pawlaka w Suścu, woj. lubelskie, pow. tomaszowski (miejscowości, w której urodził się Sylwester Chęciński – reżyser filmów).

 14. Mural we Wrocławiu (w 2020 r. z okazji 90. urodzin Sylwestra Chęcińskiego – reżysera filmów, na budynku przy ul. Hubskiej odsłonięto mural upamiętniający postaci filmu oraz samego reżysera).

 15. Mural w Zarszynie, woj. podkarpackie, pow. sanocki (na zabudowaniach w gospodarstwie sołtysa tej wsi).

 16. Kamieniołom w Sobótce-Strzeblowie k/Wrocławia (w nieczynnych kamieniołomach we wsi Strzeblów, ob. dzielnica Sobótki kręcone były sceny romansu Jadźki z Witią).

 17. Młyn wodny w Sadowicach, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gmina Kąty Wrocławskie (tutaj kręcono sceny w młynie do filmu „Sami swoi”; to tu Kokeszko strzelał do szabrowników). Dziś budynek młyna już nie istnieje, pozostała jedynie zapora wodna.

 18. Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu (w pobliżu Hali Ludowej znajdują się eksponaty i kostiumy z filmowej trylogii).

 19. Mural w Brwinowie, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski (przy rondzie Wacława Kowalskiego, na stacji transformatorowej znajduje się mural poświęcony postaci Pawlaka).

 20. Ulica Sami Swoi w Dobrzykowicach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.infolegnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl