OT ''75-lecia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich'' - brązowa OT ''75-lecia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich'' - srebrna OT ''75-lecia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich'' - złotaOdznaka została ustanowiona w dniu święta pułkowego – 11.VII.1993 r., w 75 rocznicę utworzenia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

1.   Celem odznaki jest upamiętnienie działań 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w okresie jego walk, miejsc stoczonych bitew oraz innych – związanych z historią pułku.

2.   Odznaka jest 3-stopniowa. Zdobywać ją można w kolejności stopni na terenach historycznie związanych z dziejami pułku.

3.   Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek pieszych, rowerowych, konnych i motorowych. Jest ona przeznaczona dla wszystkich turystów, którzy ukończyli 12 lat.

4.   Odznakę przyznaje kapituła złożona z przedstawicieli organizatorów, pod przewodnictwem mjr Eugeniusza Iwanowskiego, oficera 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, uczestnika słynnej szarży pod Wólką Węglową.

5.   Bezpośrednią weryfikację odznak prowadzą:

–    dla wszystkich turystów: Klub Przodowników Turystyki Pieszej PTTK im. Anieli Michalskiej, ul. Podwale 23, Warszawa;

–    dla harcerzy: 14 DH ZHP im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Korespondencję należy kierować na adres: Paweł Rożdżestwieński, ul. Senatorska 2 m. 46, 96-500 Sochaczew.

6.   Warunki przyznawania odznak:

·    Brązowa: należy zwiedzić przynajmniej 5 wymienionych w załączonym wykazie miejsc, dokumentując to w książeczce turystycznej PTTK lub w dowolnie opracowanym dzienniku. Wymagane są opisy zwiedzanych miejsc i obiektów, przebieg trasy i potwierdzenia terenowe (pieczątki z nazwą miejscowości) lub potwierdzenia przodowników PTTK, względnie instruktorów harcerskich (dla harcerzy).

·    Srebrna: należy odbyć 3 wycieczki terenowe przebiegające przez tereny związane z działaniami bojowymi Pułku oraz inne z nimi związane. Wycieczki te powinny zawierać 5 kolejnych miejsc, wg załączonego wykazu. Potwierdzenia – jak w stopniu brązowym.

·    Złota: podstawą jej przyznania jest przedstawienie dowolnie opracowanego dzienniczka (kroniki) zawierającego dokładny przebieg przebytych tras, daty odbycia wycieczek wraz z potwierdzeniami (jak wyżej).

Niezależnie od uprawianej dyscypliny turystycznej, ilość uzyskanych punktów powinna odpowiadać popularnej odznace, a trasy powinny zawierać 10 kolejnych miejsc wg załączonego wykazu. Kolejnym warunkiem zdobycia stopnia złotego jest udokumentowanie zwiedzenia (przy okazji tego lub poprzednich odznak) 3 następujących obiektów:

–    Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej w Szymanowie,

–    pomnika i cmentarza w Kiełpinie-Łomiankach,

–    kamienia-pomnika 50. rocznicy szarży pod Wólką Węglową.

UWAGA: warunkiem przyznania odznaki złotej może być również dotarcie do jednego z trzech wymienionych miejsc:

–    klasztor w Jazłowcu,

–    koszary 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie,

–    Instytut im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

7.   Kapituła odznaki ma prawo nadawać ją honorowo osobom szczególnie do tego predysponowanym, weteranom Pułku, weteranom kawalerii i artylerii konnej oraz osobom zasłużonym dla popularyzacji i upamiętnienia wiedzy o polskiej kawalerii.

8.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

WYKAZ MIEJSC ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ
14. PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH

Warszawa:

Laski:

Sochaczew:

Trojanów k/Sochaczewa: cmentarz.

Szymanów:

Witkowice, Górki, Granica – cmentarz, Cybulice Duże, Czeczotki, Kazuń, Sieraków, Buraków.

Wólka Węglowa:

Kiełpin-Łomianki:

Kutno:

Niekielka k/Poznania

Starołęka: most na Warcie.

Poznań: cytadela – tablica pamiątkowa.

Uniejów, Wartkowice, Gostków, Krzepocinek, Topola.

Wrocław: tablica pamiątkowa w kościele oo. Salezjanów.

Strzegom: hipodrom om. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Stubno k/Przemyśla: kapliczka Matki Boskiej Jazłowieckiej.

Wykaz obejmuje jedynie miejsca związane z wrześniową historią Pułku, jako powszechnie dostępne. Udokumentowane zwiedzenia miejscowości związanych z historią Pułku obejmują lata 1918-39, a nie wymienionych w powyższym wykazie, będzie również zaliczone.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Przodowników Turystyki Pieszej
im. Anieli Michalskiej
Oddział Stołeczny PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
Rynek Starego Miasta 23
00-272 Warszawa


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI