Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka ustanowiona została z inicjatywy Oddziałów PTTK – Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza i „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy przy aprobacie Starostwa powiatowego w Łęczycy.

 2. Odznaka ma na celu przybliżenie postaci świętej Faustyny Kowalskiej, jej życia, kultu, zachęcenia do popularyzacji miejsc urodzenia i przebywania świętej, a szczególnie Łodzi, której jest patronką i Ziemi Łódzkiej.

 3. Odznaka posiada 3 stopnie.

 4. Za szczególne popularyzowanie św. Faustyny i miejsc związanych z jej życiem odznaka może być przyznana honorowo.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać w czasie dowolnego rodzaju grupowych wycieczek, pielgrzymek oraz przy okazji indywidualnego odwiedzania obiektów związanych z kultem świętej. Za obiekt uważa się miejsce pobytu świętej, kościół lub kaplicę pod jej wezwaniem, miejsce prezentowania wizerunku oraz inne, których związek ze świętą zostaje przez zwiedzającego udokumentowany.

 2. Dla zdobycia odznaki I stopnia wymagane jest odwiedzenie 3 obiektów. Może być ona również, za zgodą weryfikującego oddziału, przyznana uczestnikom wybranych imprez turystycznych.
  Aby zdobyć odznakę II stopnia należy odwiedzić 10 obiektów w co najmniej 5 miejscowościach.
  Dla zdobycia odznaki III stopnia należy odwiedzić 15 obiektów w co najmniej 7 miejscowościach.

 3. Potwierdzeniem zwiedzania obiektów mogą być: pieczątki, fotografie, podpisy uprawnionych osób (przodownik, przewodnik, kierownik wycieczki szkolnej) lub własnoręczny opis.
  Potwierdzenia można gromadzić w książeczce odznaki (rozprowadzanej przez weryfikujące oddziały) lub w samodzielnie prowadzonej kronice.

Weryfikacja

 1. Odznakę przyznają Oddziały PTTK: Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź, tel. (0-42) 636-15-09 i „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 24, 99-100 Łęczyca, tel. (0-24) 721-89-65.

 2. Osoby, które odznakę I stopnia zdobyły bez weryfikacji w książeczce lub pamiętniku, podczas weryfikacji II stopnia powinny podać jej numer.

 3. Znaczek – atrybut zdobytej odznaki jest do nabycia w oddziałach prowadzących weryfikację. Turyści ubiegający się o weryfikację odznaki drogą pocztową winni wysłać książeczkę-kronikę na adres jednego z wyżej wymienionych oddziałów z załączeniem zwrotnej koperty z naklejonym znaczkiem.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w 2006 r. Rozszerzenia o III stopień 1.09.2008 r.

Wykaz wybranych obiektów

Głogowiec

Świnice Warckie

Aleksandrów Łódzki

Łódź

Warszawa

Kraków-Łagiewniki

Wilno

Kiekrz k/Poznania

Płock

Derdy k/Walendowa

Walendów

Prądnik k/Krakowa

Rabka-Zdrój

Rzym


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Łódzki
im. Jana Czeraszkiewicza
ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. (0-42) 636-15-09, 636-87-64
http://lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 10
99-100 Łęczyca
tel. (+48 ) 603 618 966
http://www.leczyca.pttk.pl
e-mail: pttk.leczyca@wp.pl