Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.   Celem odznaki jest zapoznanie turystów z sylwetkami osób walczących o wolność w latach 1904-1922.

3.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4.   Minimalna ilość zwiedzonych nagrobków, grobowców, płyt nagrobnych na cmentarzach gdzie zostały pochowane te osoby, na poszczególne stopnie odznaki wynosi

·    na stopień brązowy – 3,

·    na stopień srebrny – 5,

·    na stopień złoty – 8.

Odszukanie poszczególnych nagrobków można zamienić krótkim opisem walki o wolność poszczególnych osób, wymieniając ich otrzymane odznaczenia i stopnie wojskowe, potwierdzonych pieczęcią administracji danego cmentarza lub miejscowości, w której znajduje się ten cmentarz. Osoby, które zmarły w Warszawie, Krakowie i Katowicach, ich grobów należy szukać na znanych zabytkowych cmentarzach.

5.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

6.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu (nagrobka cmentarnego itp.), potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

7.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

8.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

9.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM – 6.

10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

12. Obiekty – groby itp. – proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

13. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Poznaj Polaków w Walce o Wolność 1904-1922”

Lp.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia
i śmierci

Miejsce śmierci

1.

Henryk Władysław Baron

1887-1907

Stracony na stokach warszawskiej cytadeli

2.

Marian Józef Januszajtis

1889-1973

Zmarł w Turnbidge Wells w Anglii

3.

Kazimierz Sosnkowski

1885-1969

Zmarł w Arundel w Kanadzie

4.

Tadeusz Rozwadowski

1866-1928

Zmarł w Warszawie

5.

Zygmunt Zieliński

1858-1925

Zmarł w Krakowie

6.

Józef Dowbor-Muśnicki

1867-1937

Zmarł w Batorowie k/Poznania

7.

Walerian Czuma

1890-1962

Zmarł w Penley w Anglii

8.

Roman Dmowski

1864-1939

Zmarł w Drozdowie k/Łomży

9.

Józef Haller

1873-1960

Zmarł w Londynie w Anglii

10.

Edward Rydz-Śmigły

1886-1941

Zmarł w Warszawie

11.

Leopold Lis-Kula

1896-1919

Zmarł w Torczynie (ob. Ukraina)

12.

Jędrzej Moraczewski

1870-1944

Zmarł w Sulejówku k/Warszawy

13.

Franciszek Ksawery Latinik

1864-1949

Zmarł w Krakowie

14.

Antoni Petrykiewicz

1905-1919

Zmarł we Lwowie na Ukrainie

15.

Ignacy Jan Paderewski

1860-1941

Zmarł w Nowym Jorku w USA

16.

Stanisław Taczak

1874-1960

Zmarł w Malborku

17.

Antoni Listowski

1865-1927

Zmarł w Warszawie

18.

Stanisław Szeptycki

1867-1950

Zmarł w Korczynie k/Krosna

19.

Wincenty Witos

1874-1945

Zmarł w Krakowie

20.

Ignacy Skorupka

1893-1920

Zginął pod Ossowem k/Warszawy

21.

Władysław Eugeniusz Sikorski

1881-1943

Zginął w Gibraltarze

22.

Józef Klemens Piłsudski

1867-1935

Zmarł w Warszawie

23.

Lucjan Żeligowski

1865-1947

Zmarł w Londynie w Anglii

24.

Wojciech Korfanty

1873-1939

Zmarł w WarszawiePobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl