OdznakaKomisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w związku z przypadającą w 1994 r. 50. rocznicą wielkiej operacji Armii Krajowej znanej pod kryptonimem „Burza” ustanowiła odznakę okolicznościową. Celem odznaki jest upamiętnienie walk stoczonych przez żołnierzy AK na olbrzymim obszarze. Ta wielka bitwa, której apogeum było powstanie warszawskie trwała od stycznia 1944 r. do maja 1945 r.

  1. Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy ukończyli 10 lat niezależnie od uprawianej dyscypliny turystycznej.

  2. Odznaka jest jednostopniowa. Można ją zdobywać na trenach historycznie związanych z operacją „Burza”.

  3. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie 7. dowolnie wybranych miejsc związanych z działaniami bojowymi AK w czasie trwania operacji „Burza”.

  4. Dodatkowym warunkiem obowiązującym ubiegających się o uzyskanie odznaki jest udokumentowanie przebytych tras szkicami terenu, rysunkami obiektów, mapkami lub zdjęciami.

  1. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia przodowników i instruktorów PTTK.

  2. Odznakę można zdobywać od stycznia 1994 r. do maja 1995 r.

  3. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Dystrybutorem Odznaki Turystycznej „PTTK w 50. rocznicę Wielkiej Akcji AK «Burza» 1944-1994” w imieniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK był Oddział PTTK w Warce.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA