Odznaka ''Przedszkolak Przyrodnik''  1. W związku z przypadającą w 2015 roku czterdziestą rocznicą ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK oraz jubileuszami 60-lecia działalności Komisji Krajoznawczej ZG PTTK (2014 r.) i 110-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (2016 r.) Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanawia na wniosek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Odznakę Jubileuszową „40 lat Odznaki Krajoznawczej PTTK”.

  2. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

  3. Warunkiem zdobycia odznaki jest zdobycie dowolnego stopnia Odznaki Krajoznawczej PTTK (zgodnie z jej regulaminem), w tym zdobycie dowolnej regionalnej odznaki krajoznawczej.

  4. Odznakę weryfikują i przyznają wszystkie Zespoły Weryfikacyjne Odznaki Krajoznawczej PTTK.

  5. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa; e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).

  6. Ostateczna interpretacja Regulaminu Odznaki Jubileuszowej „40 lat Odznaki Krajoznawczej PTTK” przysługuje Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

  7. Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

  8. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 44/XVIII/2015 w dniu 10 marca 2015 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


ODZNAKA NIE JEST JUŻ PRZYZNAWANA