§ 1

W celu upowszechnienia indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów kolarzy na nowe szlaki jak również dla spopularyzowania zabytków kultury i lepszego poznania krajobrazu obszaru dawnego województwa elbląskiego, Komisje Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Oddziału PTTK w Kwidzynie organizują stałą imprezę kolarską pod nazwą „Rajd Kolarski Dookoła Dawnego Województwa Elbląskiego”, który jest kontynuacją byłego „Rajdu Kolarskiego Dookoła Województwa Elbląskiego”.

§ 2

Trasa rajdu przebiega drogami wiodącymi przez miejscowości podane w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 3

Miejscowości podkreślone w załączniku stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój pobyt pieczątką z nazwą miejscowości lub zdjęciem turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości albo na tle charakterystycznego obiektu..

§ 4

Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.

§ 5

Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnik rajdu nie ma wyznaczonego terminu jego rozpoczęcia ani też ukończenia. Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.

§ 6

W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta, który spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 7

Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie indywidualnie, jak również indywidualnie potwierdza w punktach kontrolnych przebycie trasy. Uczestnicy jadący grupowo są uważani za grupę indywidualnych turystów.

§ 8

Dzienny przejazd uczestnika rajdu powinien wynosić minimum 15 km.

§ 9

Potwierdzenia odbytych odcinków trasy i przejazdy przez punkty kontrolne dokonuje się w specjalnie do tego celu przeznaczonej „Książeczce wycieczek kolarskich” lub specjalnie opracowanej kronice – także w formie elektronicznej, jednoznacznie wskazującej pobyt turysty w miejscowości będącej punktem kontrolnym.

§ 10

Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na KOT, jednak należy w tym celu prowadzić dodatkowo drugą „Książeczkę wycieczek kolarskich” zgodnie z obowiązującymi wymogami.

§ 11

Uczestnik rajdu po przejechaniu przewidzianej niniejszym regulaminem trasy przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na jeden z poniższych adresów:

§ 12

Turyści, którzy ukończyli rajd zdobywają odznakę rajdową wg wzoru ustalonego przez organizatorów oraz odznakę „Miłośnik Ziemi Elbląskiej” w stopniu popularnym. Obie odznaki są odpłatne.

§ 13

Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 14

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisjom Turystyki Kolarskiej PTTK w Elblągu i Kwidzynie.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Zarząd Oddziału PTTK w Kwidzynie.

Regulamin zatwierdzono pierwotnie przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Elblągu w dniu 08.02.1988 roku, a jego aktualizację uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu w dniu 19.12.2017 roku i uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Kwidzynie w dniu 19.12.2017 roku.

Załącznik do regulaminu
Odznaki „Rajd Kolarski Dookoła Dawnego Województwa Elbląskiego”

Cyfry umieszczone pomiędzy nazwami miejscowości oznaczają odległości w km wg Atlasu Samochodowego Polski. Miejscowości podkreślone są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu.

ELBLĄG 8 Rubno Wlk. 6 Nadbrzeże 2 SUCHACZ 5 Kadyny 4 TOLKMICKO 6 Chojnowo 3 Krzyżewo 6 FROMBORK 12 Nowa Pasłęka 7 BRANIEWO 7 GRONOWO 3 Podleśne 10 ŻELAZNA GÓRA 15 LELKOWO 12 PIENIĘŻNO 4 Kajnity 6 Bornity 10 ORNETA 4 Drwęczno 10 Spędy 6 WILCZĘTA 8 Słobity 13 PASŁĘK 12 Pochylnia Buczyniec 13 MYŚLICE 7 Przezmark 6 STARY DZIERZGOŃ 8 Bądze 8 Kamieniec 5 Olbrachtowo 8 SUSZ 7 Bałoszyce 9 KISIELICE 5 Limża 6 TRUMIEJE 6 Czarne Dolne 9 GARDEJA 14 Rusinowo 3 NEBROWO WLK. 10 Grabowo 8 KWIDZYN 6 KORZENIEWO 9 JANOWO 8 Rudniki 5 BIAŁA GÓRA 16 Miłoradz 4 Kraśniewo 5 MALBORK 13 NOWY STAW 6 Lichnowy 8 Nowa Cerkiew 5 OSTASZEWO 5 Nowa Kościelnica 5 Żuławki 7 MIKOSZEWO 6 Jantar 5 Stegna 5 SZTUTOWO 6 Rybina 10 NOWY DWÓR GDAŃSKI 11 MARZĘCINO 8 Kępki 9 ELBLĄG

Łączna długość trasy rajdu wynosi około 463 km.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu
ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg
tel./fax (0-55) 641-12-96
http://www.pttk.elblag.com.pl
e-mail: pttk_elblag@wp.pl

Oddział PTTK w Kwidzynie
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
tel. (+48) 552 794 167
e-mail: pttk.kwidzyn@gmail.com


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI