OOT PTTK w 100 rocznicę urodzin mjr ''Hubala'' - brązowa OOT PTTK w 100 rocznicę urodzin mjr ''Hubala'' - srebrna OOT PTTK w 100 rocznicę urodzin mjr ''Hubala'' - złotaW 1997 r. Przypada 100. rocznica urodzin majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, ostatniego Oddziału Wojskowego II Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym jubileuszem, Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu ustanawia na wniosek Klubu „ADEPT” odznakę okolicznościową.

Honorowy protektorat nad odznaką objęła Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Celem odznaki jest upamiętnienie działalności majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – wielkiego Polaka i Patrioty.

Proponowana literatura: Z. Kosztyła – Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala”
M. Szymański – Oddział Majora „Hubala”
H. Sobierajski – Szlakiem Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

1.   Odznakę mogą zdobywać wszyscy, którzy ukończyli 10 lat, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki.

2.   Odznaka jest trzystopniowa (brązowa, srebrna, złota), bez konieczności zachowania hierarchii w ich zdobywaniu.

3.   Odznakę można zdobywać na obszarze II i III Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu:

brązowym

–    zwiedzenie 5 dowolnie wybranych miejsc związanych z życiem i działalnością majora „Hubala” (nasze propozycje: Jasło, Kraków, Grudziądz, Kowel, Bartatów, Lwów, Starogard, Rzeszów, Hrubieszów, Wilno, Suwałki, Wołkowyska, Wola Chodkowska, Zychy k/Radoszyc, Szałas k/Zagnańska, gajówka Rosochy, leśniczówki Bielawy i Huta, Warszawa, Kielce, Anielin, Gałki k/ Gielniowa, Hucisko k/Ruskiego Brodu, Studzianna-Poświętne) udokumentowane pieczęcią i krótkim uzasadnieniem.

–    zdobycie dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej w stopniu minimum małym brązowym lub przebycie 20 km „szlaku hubalowego” PT/RA-22-c na odcinku Inowłódz – cmentarz partyzancki pod Skarbową Górą (potwierdzenia terenowe).

srebrnym

–    przebycie „szlaku hubalowego” PT/RA-22-c na odcinku Inowłódz – cmentarz partyzancki pod Skarbową Górą (potwierdzenia terenowe),

–    udział w dowolnej imprezie turystycznej, której celem było upamiętnienie działalności oddziału „Hubalczyków” i ich dowódcy (kserokopia regulaminu imprezy/rajdu dołączona do kroniki/książeczki odznaki),

lub

–    udział w 3. Rajdzie Grzybobraniowym (18-21.09.1997 r.) kontynuującym tradycje Rajdów Pamięci o majorze „Hubalu” i jego żołnierzach.

złotym

–    dla pierwszej dziesiątki laureatów konkursu wiedzy o majorze „Hubalu” i jego żołnierzach – odbywającym się na 3. Rajdzie Grzybobraniowym lub nadawana honorowo (za ciekawe opracowania dotyczące majora i jego żołnierzy, fotokroniki, itp.).

4.   Odznakę można zdobywać wyłącznie w 1997 roku.

5.   Wycieczki odbyte przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do innych odznak turystycznych PTTK.

6.   Weryfikacji odznaki w terminie od września 1997 r. do stycznia 1998 r. Dokonuje Kapituła Odznaki, działająca przy Klubie „ADEPT” w Radomiu. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy przesłać kopertę zwrotną ofrankowaną wg obowiązujących opłat pocztowych na list polecony oraz ksero wpłaty 4,00 zł na konto: PKO S.A. O/Radom nr 12401789-30000708-2700-401112.
Książeczki złożone do weryfikacji przed wrześniem 1997 r. zostaną zweryfikowane wg kolejności ich złożenia dopiero we wrześniu.
Adres: ul. Romualda Traugutta 46, 26-600 Radom; tel. (0-48) 362-25-26; z dopiskiem „Hubal”.

7.   Odznaki w stopniu brązowym i srebrnym można nabyć po weryfikacji w Biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu lub w czasie 3. Rajdu Grzybobraniowego w cenie 4,00 zł. Odznaka w stopniu złotym jest bezpłatna.

8.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Radomiu
im. ks. Jana Wiśniewskiego
26-600 Radom
ul. Romualda Traugutta 46/48
tel./fax (0-48) 362-25-26, 362-40-26


ODZNAKA PRZYZNAWANA TYLKO W 1997 ROKU