Odznaka  1. Komisja Imprez na Orientację Zarządu Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim, z okazji 40. rocznicy utworzenia Oddziału (26 marca 1972 r.) ustanawia odznakę „40 lat Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim”.

  2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest uczestnictwo w 4. dowolnych imprezach na orientację organizowanych przez Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim w jego 40-letniej historii.

  3. Na odznakę można zaliczyć udział we wszystkich dyscyplinach InO (szkoleniowe, biegowe, piesze, rowerowe, itp.) organizowanych przez Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim lub przy jego współudziale.

  4. Odznakę mogą zdobyć wszyscy uczestnicy imprez na orientację niezależnie od kategorii w jakiej startują.

  5. Imprezy zaliczane przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do odznaki imprez na orientację dowolnego stopnia.

  6. Odznakę można zdobywać w okresie od 26.03.2012 r. do 31.12.2013 r.

  7. Weryfikacji odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny nr 111 działający przy Komisji Imprez na Orientację Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim.

  8. Odznaki można nabyć w cenie 3,00 zł na imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim (do wyczerpania zapasów).

  9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Imprez na Orientację Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim
ul. Partyzantów 8
21-300 Radzyń Podlaski
tel. (+48) 608 127 534 lub 606 234 320
http://www.radzynpodlaski.pttk.pl
e-mail: pttkradzyn@poczta.onet.pl