OdznakaOdznaka poświęcona jest Andrzejowi Scheerowi (1949–2010) – założycielowi (1985) Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych przy Oddziale PTTK w Świdnicy, zwanego Bractwem Krzyżowców. Do Bractwa Krzyżowców należeli pasjonaci z odległych zakątków kraju i z zagranicy. Brat Andrzej podczas 46. Biesiad Pokutnych, promował wiedzę krajoznawczą poprzez popularyzację dawnego prawa średniowiecznego, jakim były elementy tego prawa w polskim krajobrazie w postaci; krzyży pokutnych, pręgierzy, szubienic, stołów sądowych, wież głodowych itp. oraz rzeźb przydrożnych, kamieni granicznych i słupów pocztowych.

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z działalnością Andrzeja Scheera.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Osoby które posiadają odznakę Krzyże Pokutne w Polsce, obojętnie w jakim stopniu, przysługuje, przyznaje w/w odznaki, należy podać nr weryfikacyjny stopnia odznaki.

 4. Do zdobycia odznaki należy obowiązkowo zwiedzić:

  • 5 zabytków Świdnicy,

  • 5 krzyży pokutnych w Świdnicy,

  • Miejsce pochówku,

  • dowolnych 5 krzyży pokutnych, zwiedzanych podczas 46. Biesiad Pokutnych, wymienionych w Załączniku do regulaminu odznak.

 5. Będą honorowane, obiekty krajoznawcze zwiedzane przed datą wejścia regulaminu w życie.

 1. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 2. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 3. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 4. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 5. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

 6. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 7. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 8. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

 9. Regulamin odznaki został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 6/2011 z dnia 01.12.2011 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl