MOK PTTK 1. M這dzie穎wa Odznaka Krajoznawcza PTTK (MOK PTTK) jest pierwszym etapem realizacji zainteresowania m這dych turyst闚 krajoznawstwem i stanowi potwierdzenie uzyskania podstawowego stopnia wtajemniczenia w tej dziedzinie. Celem odznaki jest skupienie uwagi m這dych turyst闚 na obiektach krajoznawczych znajduj鉍ych si w najbli窺zej okolicy. Zadaniem zdobywaj鉍ego odznak jest nie tylko potwierdzenie pobytu w danym miejscu lecz r闚nie uzyskanie wiedzy o nim dla siebie i innych.

 2. Obiektami krajoznawczymi s miedzy innymi:

  • pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, parki krajobrazowe, parki narodowe,

  • wi靖ynie, dwory, pa豉ce, ruiny zamk闚 i twierdz, kaplice, krzy瞠 pokutne,

  • zabytki architektury technicznej: kunie, m造ny wodne, wiatraki, fabryki,

  • miejsca pami璚i narodowej: bitew, wydarze historycznych, walk i m璚ze雟twa,

  • wsp馧czenie wzniesione zak豉dy przemys這we, obiekty sportowe, osiedla mieszkaniowe.

 3. MOK PTTK jest odznaka jednostopniow zdobywan indywidualnie przez m這dzie szkoln w trakcie wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych.

 4. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest sp璠zenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych i uzyskanie potwierdze odbycia wycieczek.

 5. Podczas uczestniczenia w wymaganej liczbie wycieczek nale篡 zwiedzi co najmniej:

  1. trzy obiekty zabytkowe,

  2. muzeum,

  3. rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub narodowy (do wyboru),

  4. miejsce pami璚i narodowej,

  5. obiekt wsp馧czesny.

 6. W celu dokumentowania wycieczek zaleca si zdobywaj鉍ym odznak, aby samodzielnie wykonywali zdj璚ia, opisywali zwiedzane obiekty, zbierali odciski piecz璚i, widok闚ki i inne trofea turystyczne zwi頊ane z miejscem pobytu.

 7. W czasie wycieczki opiekunowie powinni umo磧iwi zdobywaj鉍ym odznak wykazanie si umiej皻noci samodzielnego przygotowania posi趾u turystycznego, pos逝giwania si map, prowadzenia szlakiem turystycznym, przygotowania informacji o zwiedzanym obiekcie.

 8. Ka盥 wycieczk z opisem obiekt闚 krajoznawczych nale篡 wpisa do Ksi嘀eczki-legitymacji MOK PTTK. Znakomitym udokumentowaniem odbytych wycieczek mo瞠 by kronika, w kt鏎ej znajd si zebrane pami靖ki i potwierdzenia wykonanych zada oraz opisy wycieczek.

 9. Uprawnionymi do potwierdzenia odbycia wycieczki s nauczyciele, opiekunowie, rodzice, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, organizatorzy turystyki.

 10. Ka盥orazowo przed wyruszeniem na wycieczk uczestnik powinien by odpowiednio przygotowany, posiada w豉ciwy ubi鏎, obuwie oraz wyposa瞠nie. Organizator wycieczki musi zapewni bezpiecze雟two jej uczestnik闚 w spos鏏 przewidziany obowi頊uj鉍ymi w tym zakresie przepisami prawa.

 11. MOK PTTK przyznaje i prowadzi ewidencj przyznanych odznak zarz鉅 ko豉 lub klubu PTTK. W szczeg鏊nych przypadkach odznaki mo瞠 przyznawa i prowadzi ich ewidencje Zarz鉅 Oddzia逝 PTTK.

 12. Przyznane odznaki nale篡 wr璚za w spos鏏 uroczysty na wycieczkach, imprezach turystycznych, apelach szkolnych.

 13. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przys逝guje Radzie Programowej ds. M這dzie篡 Szkolnej Zarz鉅u G堯wnego PTTK.

 14. Wz鏎 odznaki i legitymacji MOK PTTK zawiera za章cznik do niniejszego Regulaminu.

Regulamin uchwalony zosta przez Rad ds. M這dzie篡 Szkolnej ZG PTTK w dniu 8 lutego 2003 roku i zatwierdzony przez Prezydium Zarz鉅u G堯wnego PTTK uchwala Nr 62 A/2003 z 15 marca 2003 roku.


Uchwa豉 nr 62A/2003 Prezydium ZG PTTK z dnia 15 marca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu
M這dzie穎wej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

1

Na wniosek Rady Programowej ds. M這dzie篡 Szkolnej ZG PTTK, na podstawie art. 31 pkt 2.10 Statutu PTTK Prezydium Zarz鉅u G堯wnego PTTK zatwierdza znowelizowany Regulamin M這dzie穎wej Odznaki Krajoznawczej PTTK stanowi鉍y za章cznik do niniejszej uchwa造.

2

Traci wa積o Regulamin M這dzie穎wej Odznaki Krajoznawczej PTTK z 9 marca 1978 r.

3

Znowelizowany Regulamin M這dzie穎wej Odznaki Krajoznawczej PTTK obowi頊uje od dnia podj璚ia niniejszej uchwa造.

4

Do 31 grudnia 2003 roku dopuszcza si korzystanie z posiadanych przez jednostki organizacyjne Towarzystwa druk闚 Ksi嘀eczki-legitymacji MOK PTTK zgodnych z dotychczas obowi頊uj鉍ym wzorem.

Prezydium ZG PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF