Odznaka 1. Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” wspólnie z Koszalińskim Oddziałem PTTK z dniem 8.04.2011 r. reaktywuje Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”.

 2. Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 7. lat.

 3. Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, autokarowych itp.).

 4. Odznaka ma na celu popularyzowanie zwiedzania miejscowości i miejsc upamiętniających bohaterską walkę żołnierzy 1 Armii WP i Armii Czerwonej o przełamanie Wału Pomorskiego oraz popularyzację zdobywania odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej. Zapoznanie się z turystyczno-krajoznawczymi walorami tych rejonów.

 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 7. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK w Koszalinie, książeczki wycieczek lub prowadzenie kroniki zawierającej potwierdzenie zwiedzanych obiektów (fotografie, pieczątki, rysunki, wykonany opis).

 8. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić 3 wybrane nw. miejsca obowiązkowe:

  • Wałcz wraz z cmentarzem wojennym w Wałczu-Bukowinie,

  • Szczecinek,

  • Biały Bór,

  • Podgaje,

  • Nadarzyce,

  • Mirosławiec,

  • Zdbice,

  • Stare Osieczno,

  • Strzaliny,

  • Jastrowie

 9. oraz 5 dowolnych miejscowości związanych z walkami na Wale Pomorskim.

 1. Weryfikacji dokonuje Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” w Koszalinie, ul. Dworcowa 4. Odznaka, której cena wynosi 8 zł (13 zł wraz z kosztami wysyłki listem poleconym), jest do nabycia w biurze Oddziału.

 2. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystyki Pieszej PTTK „Orły” może zostać nadana honorowo.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Turystyki Pieszej PTTK „Orły”.

Wszelkich informacji o odznace udziela kol. Robert Pyśk, tel. 0-511-341-879, e-mail: robert.pysk@gmail.com.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” Słupsk
Koszaliński Oddział PTTK
ul. Dworcowa 4/4
75- 541 Koszalin
http://ktporlyslupsk.za.pl
e-mail: e-mail: ktporly@wp.pl