Odznaka  1. Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu Klub Turystyczny „Ostańce” ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Orlich Gniazd” celem popularyzacji głównego szlaku „Orlich Gniazd”, a także innych szlaków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

  2. Odznaka posiada jeden stopień.

  3. Zdobycie odznaki następuje po przejściu pieszo lub na nartach całego szlaku „Orlich Gniazd” między Krakowem a Częstochową lub przejechaniu „Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd” łączącego również te dwa miasta.

  4. Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.

  5. Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku czerwonego „Orlich Gniazd”, minimum 50 km, uzupełnione do 150 km innymi szlakami Jury.

  6. Przebycie można dokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP lub KOT.

  7. Weryfikację odznaki prowadzi: Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Sikorskiego 6, tel. (0-32) 672-18-41.

  8. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek w cenie 10 złotych.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
al. gen. Władysława Sikorskiego 6
42-400 Zawiercie
tel. (0-32) 678-39-93, fax 672-18-41
http://www.zawiercie.eu/kategorie/pttk-zawiercie
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl