Odznaka Piesza i Kolarska ''Bitwa Warszawska 1920''W 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku Komisja Turystyki Pieszej i Kolarskiej Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera ustanowiły Odznakę „Bitwa Warszawska 1920”.

Bitwa Warszawska rozgrywająca się w dn. 13-25.08.1920 r. zaliczana jest do jednej z największych bitew świata o dużym znaczeniu dla Europy i Polski, która w ten sposób uchroniła swoja niepodległość. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tych miejsc oraz liczymy na społeczną inicjatywę w dziedzinie ochrony i odnowy miejsc pamięci narodowej z lat walki o niepodległość Ojczyzny.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.   Odznaka może być przyznana każdemu, kto w latach 1990-1991 uzyska normy jak na do OTP w stopniu popularnym lub jak do KOT w stopniu brązowym, w sposób określony regulaminem tych odznak.

Trasy wycieczek pieszych i kolarskich odbywanych dla uzyskania wspomnianej normy, powinny przebiegać przez okolice, miejscowości i miejsca pamięci narodowej związane z obroną Warszawy oraz działaniami frontowymi i przyfrontowymi 1920 roku (np. Białystok, Borkowo, Ciechanów, Kobyłka, Kołbiel, Marki, Modlin, Nasielsk, Ossów, Płock, Pułtusk, Rybienko Leśne, Radzymin, Sarnowa Góra, Warszawa, Włocławek, Wyszków).

2.   Potwierdzenie (wraz z opisem) do Odznaki „Bitwa Warszawska 1920” można gromadzić w książeczkach wycieczek turystyki pieszej, kolarskiej lub w samodzielnie opracowanej książeczce (kronice).

3.   Odznakę mają prawo przyznawać Referaty Weryfikacyjne OTP i KOT Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera.

A oto ich adresy:

Komisja Turystyki Pieszej, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, czynny w środy w godz. 16.00-17.00

Komisja Turystyki Kolarskiej, ul. Rozłucka 5, 04-030 Warszawa.

4.   Odznaka będzie rozprowadzana po kosztach produkcji na podstawie imiennych wykazów zdobywców Odznaki oraz po otrzymaniu należności za Odznaki i ewentualne koszty przesyłki listem poleconym na adres: Oddział PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. 10-15-66 lub 13-50-07.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Warszawa Praga Południe
im. Zygmunta Glogera
ul. Podskarbińska 6
03-833 Warszawa
tel. (0-22) 810-15-66, 813-50-07


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA