1.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach oraz Klub Turystyki Kolarskiej PTTK w Zawierciu ustanawiają Krajoznawczą Odznakę Regionalną „Perła Jury”.

2.   Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców regionu powiatu zawierciańskiego do aktywnej turystyki, poznawania zabytków architektury, zabytków przyrody i techniki, historii ziemi zawierciańskiej. Zadaniem odznaki jest także popularyzacja regionu na terenie województwa śląskiego i poza jego granicami.

3.   Odznakę można zdobywać równocześnie wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi.

4.   Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy ukończyli 8 lat.

5.   Odznaka może być zdobywana indywidualnie lub zbiorowo podczas wycieczek szkolnych, klubowych, organizacyjnych, rodzinnych czy imprez odbywających się w regionie.

6.   Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie: notes, zeszyt, kronika. Wycieczka powinna zawierać: datę, opis trasy, zwiedzane obiekty, potwierdzenie na trasie (pieczątka lub datownik, np. ze sklepu, sołtys). Potwierdzeń wycieczek może dokonywać kadra PTTK.

7.   Odznaka jest dwustopniowa: popularna i złota.

8.   W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień.

9.   Weryfikacji dokonują Komisje Weryfikacyjne znajdujące się przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach i w Oddziale PTTK w Zawierciu na podstawie dzienniczka, notesu, kroniki, zawierających spełnione warunki na odznakę.

10. Kronikę, zeszyt, książeczkę do weryfikacji odznaki „Perła Jury” należy przedłożyć lub przesłać wraz ze znaczkiem zwrotnym na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, ul. Jesionowa 1, 42-450 Łazy lub Oddziału PTTK w Zawierciu, ul. Władysława Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie.

11. Dystrybutorem odznaki jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”.

12. Autorem Regulaminu Odznaki jest Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK Andrzej Wójcik.

13. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” może nadać osobom zasłużonym dla powiatu zawierciańskiego w popularyzacji i promocji, Odznakę Honorową „Perła Jury”. Odznaka honorowa jest szczególnym wyróżnieniem w randze odznaczenia nadawanym wraz z legitymacją.

14. Aby zdobyć odznakę turystyczną „Perła Jury” należy zwiedzić przynajmniej jeden obiekt z każdej gminy należącej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”:

·    Gmina Irządze,

·    Gmina Kroczyce,

·    Gmina Łazy,

·    Gmina Ogrodzieniec,

·    Gmina Pilica,

·    Gmina Szczekociny,

·    Gmina Włodowice,

·    Gmina Żarnowiec.

15. Na stopień złoty należy zwiedzić przynajmniej po 2 obiekty z każdej gminy wymienionej w pkt. 14 oprócz zaliczanego do stopnia popularnego.

16. Odznaka wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.

17. Wykaz obiektów do zwiedzenia w poszczególnych gminach w załączniku nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 1
WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZENIA


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Perła Jury”
ul. Jesionowa 1, 42-450 Łazy
tel. (0-32) 671-99-03, fax 671-00-61
http://www.perlajury.pl
e-mail: perlajury@lazy.pl

Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
al. gen. Władysława Sikorskiego 6
42-400 Zawiercie
tel. (0-32) 678-39-93, fax 672-18-41
http://www.zawiercie.eu/kategorie/pttk-zawiercie
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI
ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA