Niepodległa 1. Dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918-2018 Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej organizuje Indywidualny Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „Niepodległa – Mazowsze 1918-2018”. Uczestnicy rajdu będą ubiegać się o zdobycie pamiątkowej odznaki.

 2. Rajd rozpoczyna się 21.03.2018 r. i trwa do 11.11.2018 r. Terenem rajdu jest teren Mazowsza z wyłączeniem obszaru m.st. Warszawy.

 3. W Rajdzie może uczestniczyć i ubiegać się o przyznanie odznaki każdy, kto ukończył 10 lat. Udział w rajdzie polega na odbyciu dowolnej liczby wycieczek, pieszych, kolarskich motorowych i innych w trakcie, których należy zwiedzić, co najmniej 10 miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Miejscem takim mogą być: pola bitew, cmentarze, mogiły, pomniki, tablice pamiątkowe, muzea, wystawy itp.

 4. Zapraszamy do udziału w rajdzie zespoły rodzinne, towarzyskie i zorganizowane grupy wycieczkowe.

 5. Podstawą do przyznania odznaki jest dokumentacja w prowadzona w dowolnej formie zawierająca daty i trasy odbytych wycieczek i potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzeniem może być: pieczątka, bilet wstępu, szczegółowy opis, zdjęcie, rysunek lub podpis członka kadry programowej PTTK z numerem uprawnień.

 6. Weryfikacji kroniki i przyznania Odznaki „Niepodległa – Mazowsze 1918-2018” dokonuje Referat Weryfikacji Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego im. Aleksandra Janowskiego. Dokumentację należy dostarczyć do Oddziału Stołecznego PTTK osobiście lub listownie z zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem, adres: Oddział Stołeczny PTTK, ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa, pok. 523 (czynny poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9-16, wtorek 9-18), tel. (22) 635-27-52, www.stolecznypttk.pl.

 7. Odznaka jest odpłatna, dystrybucję prowadzi Oddział Stołeczny PTTK.

 8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikującego Oddziału Stołecznego PTTK.

 9. Oddział Stołeczny PTTK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas Rajdu.

Propozycja przykładowej wycieczki

 1. Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim (bez znaków) – Nieporęt (znaki niebieskie) – Zegrze Południowe.

  1. Białobrzegi – dla uczczenia „kryzysu przysięgowego” legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego w 1931 r. w Białobrzegach stanął pomnik. Zniszczony w czasie wojny, odtworzony z inicjatywy mieszkańców w 2004 r. Na terenie osiedla wojskowego przetrwały dawne budynki koszarowe, w których internowano oficerów Legionów;

  2. Nieporęt – na pamiątkę odzyskania niepodległości w 1918 r. mieszkańcy Nieporętu posadzili dąb zwany „Dębem Wolności”. Drzewko nie przyjęło się, a w 1936 r. posadzono kolejne, które rośnie do dnia dzisiejszego. Obok znajduje się kamienny pomnik z tablicą ku czci żołnierzy poległych za wolność;

  3. Zegrze Południowe – przebudowany dawny budynek kasyna (obecnie filia biblioteki Gminy Nieporęt). Tablica upamiętniająca chwalebny czyn żołnierzy Legionów i wydarzenia związane z „kryzysem przysięgowym” 1917 r.

Regulamin opracowali: Zbigniew Jurek, Krzysztof Zarański i Jan Piotrowski.

Projekt graficzny odznaki wykonał Włodzimierz Majdewicz.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Stołeczny PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
ul. Mikołaja Kopernika 30, pok. 522
00-336 Warszawa
tel./fax (0-22) 635-27-52
http://www.stolecznypttk.pl
e-mail: pttk_stoleczny@wp.pl


ODZNAKA NIE JEST JUŻ NADAWANA