Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest:

  1. popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych „Szlaku Pętli Żuław Zalewu Wiślanego – 303,0 km”, na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jego wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad ich brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku,

  2. promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami,

  3. popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:

 3. Złota – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego w czasie jednej imprezy w danym roku,

 4. Srebrna – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Pętla Żuław i Zalewu Wiślanego w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,

 5. Honorowa – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie jezior oraz rzek i przyczyniają się do ich turystycznego zagospodarowania.

 6. Wzór Odznaki zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki, dzienniczka Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, która prowadzi również ewidencję przyznanych odznak.

 3. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

 4. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

 5. Postanowienia końcowe:

  1. odznaka została ustanowiona przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą Nr 31/XVII/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.; zmiany Regulaminu zatwierdzono Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK Nr 92/XVIII/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.,

  2. dystrybucję odznak i dzienniczków Odznaki prowadzi Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

  3. za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

Załącznik nr 1
do Regulaminu OTK „Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego – 303,0 km”

Wzór Odznaki

Odznaka Odznaka Odznaka

Złota

Srebrna

Honorowa

Załącznik nr 2
do Regulaminu OTK „Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego – 303,0 km”

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do OTK „Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego – 303,0 km”

Podróż możemy rozpocząć w dowolnie wybranym, najdogodniejszym dla siebie, miejscu na szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego. Poniżej przykładowe zestawienie miejsc, przez które będziemy przepływać:

 1. Gdańsk – Marina Gdańsk,

 2. Błotnik,

 3. Przegalina – śluza,

 4. Gdańska Głowa – śluza,

 5. Rybina,

 6. Osłonka,

 7. Kąty Rybackie,

 8. Krynica Morska,

 9. Piaski,

 10. Stara Pasłęka,

 11. Braniewo,

 12. Frombork,

 13. Tolkmicko,

 14. Elbląg; Jacht Klub Elbląg lub HOW Bryza,

 15. Malbork,

 16. Biała Góra – śluza,

 17. Tczew.

W dzienniczkach odznaki należy gromadzić potwierdzenia z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikację rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego przebytą trasę potwierdza Komandor Rejsu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
ul. Jana Kasprowicza 40
01-781 Warszawa
tel. (22) 254-85-95
http://www.ktz.pttk.pl
e-mail: ktz@pttk.pl