OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.

 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.01 – S.21).

 4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.

 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.

III. WERYFIKACJA

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:

  • data wycieczki,

  • nazwa zdobywanego szczytu,

  • trasa wędrówki,

  • miejsce na potwierdzenie,

  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

 3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.

 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK w Wałbrzychu, ul. Lewartowskiego 2 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.

 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

V. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI TURYSTYCZNEJ
„ZDOBYWCA KORONY SUDETÓW POLSKICH”

Podprowincja

Makroregion

Mezoregion

Najwyższy szczyt

Wysokość
(m n.p.m.)

332 SUDETY

332.1 Przedgórze Sudeckie

332.11 Wzgórza Strzegomskie

Krzyżowa Góra

359

332.12 Równina Świdnicka

Popiel

281

332.13 Masyw Ślęży

Ślęża

718

332.14 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie

Wrona

458

332.15 Obniżenie Podsudeckie

Wzgórze Ernesta1)

305

332.16 Obniżenie Otmuchowskie

Brzeźnica

492

332.17 Przedgórze Paczkowskie

Wzgórze Ernesta2)

385

332.2 Pogórze Zachodnio-Sudeckie

332.25 Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie

Koło Obserwatora3)

340

332.26 Pogórze Izerskie

Wojkowa

502

332.27 Pogórze Kaczawskie

Ostrzyca

501

332.28 Pogórze Wałbrzyskie

Sas

515

332.3 Sudety Zachodnie

332.34 Góry Izerskie

Wysoka Kopa

1126

332.35 Góry Kaczawskie

Skopiec

724

332.36 Kotlina Jeleniogórska

Grodna

506

332.37 Karkonosze

Śnieżka

1602

332.38 Rudawy Janowickie

Skalnik

945

332.4/5 Sudety Środkowe

332.41 Brama Lubawska

Zadzierna

724

332.42 Góry Wałbrzyskie

Borowa

853

332.43 Góry Kamienne

Waligóra

934

332.44 Góry Sowie

Wielka Sowa

1015

332.45 Góry Bardzkie

Kłodzka Góra

765

332.46 Obniżenie Noworudzkie

Włodzicka Góra

758

332.47 Obniżenie Ścinawki

Gardzień

556

332.48 Góry Stołowe

Szczeliniec Wielki

919

332.51 Pogórze Orlickie

Grodczyn

803

332.52 Góry Orlickie

Orlica

1084

332.53 Góry Bystrzyckie

Jagodna

977

332.54 Kotlina Kłodzka

Sikornik

550

332.6 Sudety Wschodnie

332.61 Góry Złote

Postawna

1124

332.62 Śnieżnik

Śnieżnik Kłodzki

1425

332.63 Góry Opawskie

Biskupia Kopa

889

1) ok. 1 km na zachód od wsi Komorów przy drodze nr 35.
2) ok. 2 km na południe od centrum Gierałcic – szczyt na granicy niedaleko słupka granicznego IV/165.
3) ok. 0,5 km na północny-wschód od wsi Markocice koło Bogatyni.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
58-300 Wałbrzych
ul. Marii Konopnickiej 19
tel. (0-74) 842-40-51; fax 842-59-00
http://walbrzych.pttk.pl
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl