OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta miasta i powiatu Tychy” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki i poznawania piękna miasta Tychy oraz najbliższej okolicy.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznaka jest odpłatna.

 5. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK w Tychach, Al. Niepodległości 116.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.

 2. Potwierdzenia można zdobywać w sporządzonych przez siebie kronikach. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.

 3. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować pieczątką szkół, kościołów, instytucji, sklepów.

 4. Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych, motorowych na terenie miasta i powiatu Tychy, zaliczając obiekty wyszczególnione w wykazie.

 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 6. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

 7. Warunkiem obowiązkowym dla zdobycia odznaki jest udział w jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Tychach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Tychach.

 2. Odznaka krajoznawcza PTTK „Turysta miasta i powiatu Tychy” została zatwierdzona dnia 24.01.2001 r. i od tego czasu wchodzi w życie.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

I. Zabytki i obiekty krajoznawcze

 1. Browar książęcy – ul. Mikołowska.

 2. Zabudowania ulicy ks. Konstantego Damrota z domami XIX w.

 3. Stary młyn z końca XIX w. – ul. Starokościelna.

 4. Pałac wraz z muszlą koncertową i pijalnią piwa – ul. Katowicka 2.

 5. Zameczek myśliwski książąt pszczyńskich – Promnice.

 6. Resztki zabudowań po dawnej hucie żelaza – Paprocany, ul. Nad Jeziorem.

 7. Fabryka celulozy i papieru z XIX w. – Czułów.

 8. Szkoła Podstawowa nr 23 z 1872 r. – Cielmice.

 9. Owczarnia z końca XVIII w. – Lędziny.

 10. Kostnica na cmentarzu ewangelickim – Hołdunów.

 11. Budynek gminy protestanckiej (ob. porodówka) – Hołdunów.

 12. Zagroda – Lędziny Zamoście, ul. Zakole 16.

 13. Budynek szkoły – Chełm Śląski, ul. Śląska 12.

 14. Domy – Goławiec, ul. Goławiecka 34, 29, 60, 110 i ul. Folwarczna 9, 13, 20.

 15. Zespół dworski (dwór, spichlerz, obora, stodoła, park) – Kopciowice.

 16. Zabudowa mieszkaniowa – Kopciowice (rejon ulic Zgody i Zakole).

 17. Średniowieczny kopiec z kapliczką św. Jana Nepomucena – Bieruń Stary.

 18. Stara studnia – Bieruń Stary (przy dworcu autobusowym).

II. Miejsca pamięci narodowej

 1. Pomnik powstańców śląskich – Plac Wolności.

 2. Pomnik Walki i Pracy w Parku Miejskim.

 3. Pomnik pamięci zamordowanych 22.09.1944 r. – ul. Tadeusza Kościuszki.

 4. Tablica upamiętniająca zryw ludu śląskiego w I powstaniu śląskim – budynek Przedszkola nr 3 – ul. Paprocańska 156.

 5. Pomnik powstańców śląskich i ofiar II wojny światowej 1939 r. – Lędziny.

 6. Pomnik powstańców śląskich – Bieruń Stary, Rynek.

 7. Pomnik ofiar II wojny światowej – Bieruń Stary (cmentarz).

 8. Pomnik ofiar kampanii wrześniowej – Bieruń Stary (cmentarz).

 9. Cmentarz żydowski – Bieruń Stary.

 10. Pomnik powstańców śląskich – Bojszowy Stare (cmentarz).

 11. Pomnik upamiętniający czyn Anny i Józefa Lysków – Bojszowy Stare, ul. Jana.

 12. Pomnik ku czci 5-ciu obywateli Urbanowic zamordowanych przez hitlerowców.

 13. Pomnik powstańców śląskich – Bieruń Nowy, ul. Wawelska.

 14. Grób Nieznanego Żołnierza z 1939 r. – Imielin (cmentarz).

 15. Pomnik ku czci Bojowników o Polskość Ziemi Śląskiej – Imielin, Rynek.

 16. Kopiec Wolności z obeliskiem – Imielin, ul. Wyzwolenia.

III. Kościoły i kapliczki przydrożne

 1. Kościół pw. św. Marii Magdaleny – ul. ks. Konstantego Damrota 62.

 2. Kościół pw. Ducha Świętego – ul. Myśliwska 43.

 3. Kościół pw. św. Krzysztofa – ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

 4. Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. gen. Władysława Sikorskiego 200.

 5. Kościół pw. Krzyża Świętego – Czułów, ul. Bzów 15.

 6. Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Cielmice, ul. Jana Targiela 145.

 7. Kościół pw. św. Jana Robotnika – Wartogłowiec, ul. Dzwonkowa 49.

 8. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Aniołów oraz figura Matki Boskiej z 1916 r. na dziedzińcu kościoła – Wilkowyje, ul. Wilcza 11.

 9. Kościół pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask – Urbanowice, ul. Kościelna 30.

 10. Kościół pw. Chrystusa Króla – Hołdunów, ul. Janiny Lewandowskiej 42A.

 11. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy – Hołdunów, Johanna Christiana Ruberga 1.

 12. Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej – Imielin, ul. Imielińska 89.

 13. Kościół pw. św. Klemensa papieża i męczennika – Lędziny.

 14. Kościół pw. św. Anny – Lędziny, ul. ks. Pawła Kontnego 5.

 15. Klasztor sióstr Boromeuszek – Lędziny, Lędzińska 155.

 16. Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła – Bieruń Stary, ul. Krakowska 3.

 17. Kościół pw. św. Walentego – Bieruń Stary, ul. Krakowska 39.

 18. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej – Chełm Śląski, ul. Śląska 11.

 19. Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Bojszowy Stare, ul. Szczęsna 4.

 20. Kapliczka słupowa z 1706 r. – ul. Nowokościelna.

 21. Krzyż przydrożny – ul. Biblioteczna.

 22. Krzyż przydrożny – ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego (obok supersamu A-Z).

 23. Kapliczka św. Jana Nepomucena – Cielmice, ul. Ziołowa.

 24. Kapliczka św. Tekli – Cielmice, ul. Jedności.

 25. Krzyż przydrożny z 1917 r. – Wartogłowiec.

 26. Krzyż przydrożny z 1877 r. – Urbanowice, ul. Cielmicka.

 27. Figurka św. Floriana z XVIII w. – Bojszowy Stare, ul. Gaikowa.

 28. Krzyż przydrożny z 1807 r. – Bojszowy Stare, ul. Gaikowa.

 29. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z 1706 r. (herb Imielina) – Imielin, ul. Apteczna.

 30. Kapliczka przydrożna – Lędziny, ul. Jana III Sobieskiego.

 31. Krzyż przydrożny – Lędziny Zamoście (skrzyżowanie ul. Zamoście i Zakole).

 32. Kapliczka – Goławiec, ul. Goławiecka 45.

IV. Galerie i wystawy

 1. Galeria „Obok”, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 (czynna wt.-sob.).

 2. Galeria „Miriam”, pl. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 23 (czynna pon.-sob.).

 3. Galeria „Pittoria”, ul. Skalna 163A (czynna codziennie).

V. Miejsca rekreacyjno-sportowe

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany.

 2. Ośrodek Wypoczynkowy KWK „Ziemowit” – Lędziny.

 3. Jezioro Łysina – Bieruń Stary.

VI. Obiekty współczesne

 1. Gmach Urzędu Miasta Tychy – al. Niepodległości 49.

 2. Stadion Zimowy – Tychy, ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 2.

 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Tychy, ul. Edukacji 102.

 4. Ratusz – Lędziny.

VII. Obiekty przyrodnicze

 1. Wszystkie parki zabytkowe przy dworkach i pałacach.

 2. Pomniki przyrody:

  • 2 lipy – Paprocany (obok baru A-W),

  • dąb „Świętojan” – Bojszowy Stare (w parku dworskim),

  • dąb szypułkowy – Goławiec (u zbiegu ulic Goławieckiej i Czapli),

  • brzoza brodawkowata – Lędziny Zamoście, ul. Zakole,

  • 2 lipy drobnolistne – Lędziny Zamoście, ul. Zamoście,

  • brzoza brodawkowata – Lędziny Zamoście, ul. Zamoście,

  • olsza czarna – Lędziny Zamoście, ul. Zamoście,

  • dąb szypułkowy – Bieruń Nowy, ul. Barbórki,

  • wiąz pospolity – Bieruń Nowy, ul. Wawelska 31,

  • lipa drobnolistna – Bieruń Nowy, ul. Wawelska 31,

  • 3 dęby szypułkowe – Bieruń Stary (teren dworca autobusowego),

  • wiąz pospolity – Bieruń Stary (teren dworca autobusowego),

  • lipa drobnolistna – Bieruń Stary (przy kościele św. Walentego).

VIII. Impreza Oddziału PTTK Tychy

Życzymy miłych wrażeń podczas zdobywania Odznaki!

Zarząd Oddziału PTTK Tychy.

Za zgodą Urzędu Miasta i Zarządu Oddziału PTTK Tychy.

Opracowali przodownicy turystyki kolarskiej: Stanisław Bajda i Stefan Mazgaj.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Tychach
Al. Niepodległości 198
43-100 Tychy
tel./fax (0-32) 227-28-93, 227-76-06


UWAGA!
1 stycznia 2002 r. powołano powiat bieruńsko-lędziński
i dotychczasowy regulamin odznaki został zastąpiony regulaminem
TYSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK